English

Saven kosketuksesta kehoturvaa

Simple Peace Pottery wheel workshops — Keramiikka kurssit

€1,980.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Työniloa ja -imua traumatietoisesta lähestymistavasta

Saven kosketuksesta kehoturvaa ja esihenkilöille (max 7 henkilöä) Tässä tilauskoulutuksessamme unohdetaan perfektionismi. Se sijaan aistimme tätä hetkeä, ja annamme saven koskettaa itseämme. Olemme oppimassa uutta yhteydestä itseemme ja muihin. Kestävyysmurros haastaa meitä enemmän olemaan eikä pelkästään tuottamaan. Kun keskityt dreijaamiseen, sinun täytyy olla sataprosenttisesti tässä hetkessä. Jos ajatuksesi eksyy muualle, savi karkaa. Savi ei ole mistä tahansa, vaan se on Somerolta, Ojalan pellosta. Saven kosketus parhaimmillaan tuntuu turvan kokemuksena koko kehossasi.

Ehkä kuullut keskittämisharjoituksista (centering). Savi auttaa sinua löytämään keskukseksi. Jos sinulla ei ole koko keho mukana, keskittäminen ei onnistu. Hyvä dreijaaja osaa päästää irti, vähän vain ohjailla ja kone tekee työt. Jos liikaa yrität ja liikaa yrität, savi ei tykkää sinusta, sinun on oltava kehossasi. Suurimmat esteesi ovat päässäsi. Prosessi on tärkeämpää kuin lopputulos. Parhaiten oppii kun heittäydyt prosessiin etkä tahdollasi yritä liikaa.

Tässä koulutuksessa madoitumme saven kanssa työskennellen, mutta käymme läpi myös teoriatietoa siitä, kuinka haavoittavat kokemukset voivat rikkoa meidät, tai ne voivat olla otollisissa olosuhteissa ponnahduslautoja uuteen ymmärrykseen ja tietoisuuteen. Päästäkin on siis hyötyä. Ei ole turhaan sanottu, että tieto helpottaa tuskaa. Se että ymmärrämme haavoittavien kokemuksien vaikutuksia kaikilla tasoilla, kehossa, ihmissuhteissa, yhteisöissä, organisaatioissa ja instituutioissa, auttaa meitä rakentamaan arvoiltaan ja ilmapiiriltään terveempiä yhteisöjä.

Trauma rikkoo ja toipuminen rakentaa ihmisten välisiä suhteita. Kestävyysmurroksen äärellä, erilaisten kriisien keskellä, tarvitsemme uudenlaista tietoisuutta, jossa otamme toiminnassamme huomioon tekojemme ja valintojemme ekologiset ja eettiset seuraamukset. Tarvitsemme myötätuntoa ja yhteistä hyvää tahtoa. Asioita ei ratkaista toksisella positiivisuudella, vaan löytämällä ”negatiivisen psykologian positiiviset puolet”. Toipuminen yhteisöinä vaatii lempeää puheeksi ottamisen kulttuuria.

Tässä koulutuksessa kaksi alansa pioneerina yhdistää viisautensa.

Kati Sarvela on niin kutsutun traumainformoidun lähestymistavan pioneereja Suomessa. Hän on kouluttanut eri alojen ammattilaisia ymmärrykseen ylisukupolvisen väkivallan vaikutuksista hermostomme, aivoihimme, yhteisöihimme, instituutioihin ja jopa kansakuntiin. Tiedolla voimme vahvistaa ymmärrystä, ja yhdessä kokemuksellisten harjoitteiden kautta voimme luoda toivoa.

Kati Sarvela https://www.iloajatoivoa.fi/aktivistit/kati-sarvela (copy/paste)

Eva Spoof on taidekäsityöläinen ja materiaalipohjainen muotoilija, joka kouluttaa keraamikan harrastajia ja ammattilaisia eettisempää ja tietoiseen keramiikan valmistukseen. Savella on tärkeä juurruttaa merkitys, joka auttaa ihmisiä löytämään keskuksensa, mikä mahdollistaa terveempää yhteyttä sekä itseen että muihin ihmisiin. Kultelan saven arvo on sen antamassa kosketuksessa eikä tavaroiden tuottamisessa. On tärkeämpää oppia olemaan enemmän ja tuottamaan vähemmän.

Eva Spoof https://www.homofaber.com/en/discover/discover-eva-spoof (copy/paste) https://www.finnishdesigners.fi/portfolio/eva.spoof

Kolutus alkaa teellä ja hiljentymisellä klo 9.00.
Puoli kymmenen jälkeen aloitamme teorialla ja maadoitamme ja keskitämme itseämme saven kanssa työskennellen. Noin klo 12.00 Lounas klo 13 jatkamme teoriaa lomittaen sitä dreijaamiseen. Klo 14.30 juomme teen tai kahvin, ja lopuksi teemme yhdessä kehollisia maadoittavia harjoituksia ja reflektoimme oppimaamme.

Lisätietoa:
Kati Sarvela iloajatoivoa@gmail.com iloajatoivoa.fi Eva Spoof eva.spoof@gmail.com udumbara.fi

UDUMBARA Helsinki Pottery studio