English

Paavo Salo: Medborgarbrödraskapets sammansvärjning

€20.00

3 in stock
Product description

Det har solklart visats att vi har utslagna, som främst är ungdomar. Men dessutom diskrimineras vissa medborgare på grund av språk eller åsikter. Har den starka kraften, enigheten försvunnit från Finland? Sitter vi längre i samma båt? De här frågorna beaktas nu ur Finlands och ur Österbottens och Nylands perspektiv. Boken innehåller också tidigare opublicerat, hemlighållet material om VIA. VIA-organisationen skötte det psykologiska försvaret under fortsättningskriget. Visionen i de här boken är, att en partipolitiskt obunden väckelserörelse för medborgarbrödraskapet skulle behövas också under fredstid.

Luckan Raseborg