English

Västnyländsk Årsbok 2023

€10.00

Product description

Västnyländsk Årsbok nr 46 - Den fyrtiosjätte årgången av Västnyländsk årsbok har nu utkommit. Årsbokens tema är ”Kulturgårdar”. Samtliga artiklar har också en västnyländsk anknytning. Christoffer Holm har fungerat som årsboksredaktör för årets årsbok och har också i år skrivit årskrönikan som behandlar de viktigaste händelserna i regionen under år 2022. Boken är rikt illustrerad med fotografier tagna av bland andra Johan Ljungqvist/Multifoto, Chris Senn, Christoffer Holm, m.fl. Annette Ström står för layouten och har även fungerat som bildredaktör. Årets skribenter och artiklar är följande: Oscar Gräsbeck & Ida Söderström: Kansjerf Kulturgård - en unik gård, en ort och ett större kollektiv Maaret Eloranta: Eriksgård - Norra Kyrkslätts krona Margareta Hägg: Fagervik gård – historiska bruksanor och natursköna vyer Kim Björklund: Rilax gård – En historisk pärla Eva Taube: Prästkulla gård – adlig sätesgård med långa anor Margareta Hägg: Wohls gård – från herrgård och frihem till skola och festplats Berndt Gottberg: Gårdskulla – Herrgård, jordbruk och traktormuseum Torolf Grünn: Horsbäck gård – Rusthåll, jordbruk och långa anor Tarja Kvarnström: Kofverhag – Från krig, eldsvåda och stiftelsetrassel till ny glans Christoffer Holm: Västnyland år 2022 Västnyländsk årsbok har kommit ut sedan 1977 och är en kulturhistorisk gärning som återspeglar gångna år i krönikorna och lyfter fram lokalhistoriskt intressanta fenomen och personer i artiklarna. Årsböckerna kan läsas online på Västnyländska kultursamfundets webbplats, där äldre årsböcker fr.o.m. starten 1977 finns digitaliserade.

Luckan Raseborg