English

Kerstin Karlberg - Vad korpen ser

€32.00

Product description

Författaren Kerstin Karlberg fortsätter sin serie tidsskildringar. Hennes första roman Gården om livet på landet efter kriget väckte stort intresse när den lanserades år 2020. Nu kommer hennes följande roman som är inspirerad av gamla farmor Sofia som blev över 100 år. Vad korpen ser är en roman om styrka och kärlek. Att älska kanske inte räddar något, men kärleken hjälper Sofia att inte ge upp, att hitta nya oprövade vägar, att våga bryta mönster och göra det som hennes förnuft säger att är rätt. Att gå sin egna väg, oberoende av vad andra tycker. När hennes barnbarn, Herbert, föds strax efter att Finland blivit självständigt får hon äntligen en efterföljare som också ser vad naturen kan ge. När Herbert blir inkallad och hamnar ut i fortsättningskriget förändras allt, men Sofia får tröst av de brev han skriver. Breven som ingår i boken är autentiska.

Luckan Raseborg