English

Från UGT till X3M

€35.00

Product description

Den 24 juli 1965 kan betecknas som starten för popprogrammen på svenska i Rundradion. Då Christian Forsberg för första gången öppnade mikrofonen hade han ingen erfarenhet av att göra program. Men han hade klagat på att Rundradion inte har någort att erbjuda honom och hans kompisar som gillade popmusik.

Under de följande 32 åren gjorde Rundradion mer eller mindre lyckade satsningar för att få ungdomarna att lyssna på radio, men det var då Radio X3M startade år 1997 som det riktigt stora skedde. X3M blev så mycket mer än en kanal för unga och unga vuxna. Den blev ett gemensamt språkrör för det finlandssvenska som också gick över språkgränserna. Kanalen testade nya journalistiska grepp, med mottot att utmana och provocera. Ibland kunde det gå lite väl långt.

Kjell Ekholm var huvudproducent på den nystartade kanalen X3M. I den här boken gör han en djupdykning i radions värld med intressanta synvinklar på, och intervjuer om, hur radions utbud under åren utvecklades och hur musikens roll med åren förstärktes.

Kjell Ekholm : Från UGT till X3M – Finlandssvenska popradions historia Mycket har gjorts för att få ungdomar att lyssna på radio sedan 1965. Radio X3M:s start 1997 var vändpunkten. X3M blev mycket mer än en svensk kanal för unga. Boken är en djupdykning i den finlandssvenska radions värld med intressanta synvinklar på hur radions utbud under åren utvecklades. Västnyländska kultursamfundet rf. ISBN 978-952-7487-02-0, 208 sidor, inbunden, illustrerad Utförsäljningspris: 35 euro. OBS ! Beställningar från utomlands görs genom att mejla epostadressen raseborg@luckan.fi.

Luckan Raseborg