English

Lars-Åke Karlsson : #WETOO- En bok om parförhållandet

€25.00

5 in stock
Product description

Substantiven "kvinna" och "man" är laddade. Ändå är vi alla i vår könslighet ett rätt instabilt kluster av manliga och kvinnliga egenskaper. För att inte halka in i klichéer borde vi - också när vi läser den här boken - försöka förvandla dem till adjektiv som "feminin" och "maskulin" eller "kvinnlig" och "manlig" - eller något ännu bättre, som vi ännu inte ens har några namn på.

Därför ställer jag den försiktiga frågan. Kan det finnas ett tredje element - bortom "man" och "kvinna" - som borde får större uppmärksamhet i parförhållandets dynamik? Det är nämligen ett genomgående fenomen, att så fort vi har att göra med människor och i synnerhet samspelet mellan dem, så träder talet två allt mer tillbaka och olika treheter, tränder, ökar i betydelse.

Lars-Åke Karlsson är präst i Kristensamfundet, lärare och f.d. officer.

The order form for #WeToo contains the information that the delivery to a foreign country costs 100 €.

However, if you order the book from a Scandinavian country, please contact raseborg@luckan.fi to obtain the valid price for shipment to your country.

Luckan Raseborg