English

Västnyländska Ungdomsringen - 100 år av Kultur & Gemenskap

€20.00

Product description

Västnyländska Ungdomsringens första 100 år av verksamhet har varit en resa med många positiva överraskningar och erfarenheter, men också plötsliga motgångar och besvikelser. Västnyländska Ungdomsringen, VNUR eller bara Ringen i dagligt tal, inledde sin verksamhet som lokalförbund för ungdoms- och hembygdsföreningar i Västnyland under det turbulenta året 1917. Till en början var verksamheten starkt inriktad på sång och musik, men utvecklades snart mot både teater och andra kulturevenemang.

Ringens långa resa har kantats av allt från frågesport, rally och riddarspel till volleyboll, konserter och teatertåg. För traktens bästa har förbundet genom åren varit initiativtagare till otaliga kurser, tävlingar, festivaler och bildningsprojekt. Under samma period har Ringen också genomlidit omvälvande krig, ekonomiska kriser och dramatiska bränder, men alltid rest sig och fortsatt sitt arbete för västnyländsk kultur, bildning och hembygd.

Att allt detta drivits framåt med ideellt arbete, en outröttlig ivr och genuin motivation gör Ringens historia till en sann inspirationskälla för kultur- och föreningsarbete. Välkommen att följa Västnyländska Ungdomsringens resa från grundandet 1917 till förbundets och hela Finlands jubileumsår 2017

Författare: Christoffer Holm, 304 sidor.

Luckan Raseborg