English

Hilding Ekelund i Karis - Karjaalla

€9.10

Product description

Karis egen arkitekt Hilding Ekelund (1893–1984) formgav nästan alla offentliga byggnader i Karis under tre decennier. Han är den som starkast påverkat den byggda miljön i Karis.

Projektet ”I Hilding Ekelunds fotspår genom Karis” var ett halvårigt projekt under 2007, med vilket Västnyländska kultursamfundet ville synliggöra och förvalta en betydande del av stadens hembygdshistoria. Detta gjordes bl.a. genom en utställning med tillhörande broschyr, samt en arkitekturhistorisk kulturstig med infotavlor och en mera ingående skrift i samma ämne. Projektet stöddes finansiellt med Leader+ medel och av Svenska Kulturfonden.

Vem var Hilding Ekelund? När verkade han i Karis? Vad har han gjort för Karis? På vilket sätt kan du idag se hans inflytande i den forna köpingen?

Allt detta samt mycket kan du läsa samt bekanta dig med genom boken Hilding Ekelund i Karis–Karjaalla. Boken är en produkt av utställningen ”I Hilding Ekelunds fotspår genom Karis” som ordandes under sommaren 2007 som en del av projektet.

48 sidor.

Luckan Raseborg