English

Kåre Pihlström - Träden och Vi

€29.00

Product description

Träden och Vi är en bok om vårt förhållande till våra träd. Varje trädslag har sina särdrag som vi som skogsfolk förstått att utnyttja för vårt levebröd, för tillverkning av vardagsföremål och inom läkekonsten. Sedan hednatid har de olika trädslagen varit förknippade med olika trosföreställningar. De har också varit inspirationskällor för konstnärer, musiker och poeter - varje trädslag på sitt sätt. Träden och Vi berättar om den materiella och andliga relationen till våra inhemska trädslag förr och nu. Boken beskriver också skötseln av de olika trädslagen och hur de påverkas av det förändrade klimatet.

Luckan Raseborg