English

Henrik Lindeberg - Sture Lindholm : Sigurds saga

€30.00

5 in stock
Product description

Berättelsen om den västnyländska Sigurdskårens kamp våren 1918. När inbördeskriget bröt ut i slutet av januari 1918 samlades drygt 500 borgerligt sinnade ungdomar på Sigurds gård i Kyrkslätt för att dels försvara hembygden mot den hotande anarkin, dels för att kanske försöka ta sig norrut till Mannerheims trupper. Sigurdskåren besegrades efter våldsamma strider i slutet av februari och de flesta av kårens medlemmar satt redan som de rödas fångar internerade på svenska reallycéet i Helsingfors ända tills de fritogs av tyska trupper den 13 april. Sjundeåbon Henrik Lindeberg (1893-1961) skrev under fångenskapen ner sina upplever i en liten svart skrivbok som han döpte till Sigurds saga, och ritade med stor skicklighet av både vapenbröder och stridsplatser. Hans berättelse är en enastående samtida dokument om hur en grupp helt vanliga unga finlandssvenskar plötsligt tar till vapen och organiserar sig militärt för att försvara den lagliga ordningen i hemtrakten. Sigurds saga publicerades här i sin helhet, kommenterad och kompletterad med text av historikern och författaren Sture Lindholm. Detta nytryck har försetts med ett index över i texten förekommande personer och platser.

Luckan Raseborg