English

Anna Lena Bengelsdorff - Långväga gäster

€15.00

8 in stock
Product description

Efter att Mustafa Al-Hashims bok, En barndom i Bagdad kom ut har många läsare efterlyst en fortsättning. Här skildras hans och två flyktingbröders liv under fem år i Finland. De får tillsammans representera hundratals unga människor i samma situation. Anna Lena Bengelsdorff återger deras tillvaro ur ett självupplevt perspektiv, dvs, det som hon erfarit eller råkat ut för i sin kontakt med flyktingar och med de myndigheter som haft ansvaret för deras framtida liv.

Luckan Raseborg