English

Victor Wilson : En stor aktör i ett litet samhälle-John Gardberg

€20.00

1 in stock
Product description

John Gardberg, föddes 1899 i Åbo som det andra barnet i en stor handelsmannafamilj. Redan som ung kretsade hans intressen kring litteratur, konst och musik. Som tonåring drömde han om att bli filosof och uppvaktade läkardottern Göta Olsoni. Efter Finlands självständighet såg han sig manad att dra ut i inbördeskriget tillsammans med sina bröder. Kriget lämnade livslånga ärr, men bidrog även till Johns beslut att leva ett samhällsengagerat liv. John blev inte filosof. Istället blev han en historiker och folkbildare med filosofiskt grundade samhällsvisioner. Denna bok skildrar hans liv i vetenskapens och kulturens tjänst, men även hans speciella förhållande till Karis köping. Till Karis flyttade han 1929 för att bli Karis-Billnäs samskolas föreståndare. Fastän han inledningsvis upplevde Karis som en dyster avkrok kom han snart att växa in i en roll som politisk och kulturell mångsysslare på orten. Det här är en berättelse med inslag av svårigheter, sorger och motgångar, men framförallt en berättelse om ett liv som var hängivet demokratiska och personliga ideal. I köpingens historia kan man tydligt se Johns fotavtryck, från bekämpandet av Lapporörelsen till arbetet för föreningslivet och en trivsam miljö.

Luckan Raseborg