English

Kerstin Karlberg - GÅRDEN

€30.00

2 in stock
Product description

En västnyländsk tidsskildring av det efterkrigstida livet på landet. Kringsupplevelserna tystas ner och fyra generationer gör sitt allt för att bygga upp tillvaron och fosterlandet på nytt. Den yngsta - arvtagaren, kämpar för att få kontroll över sitt eget liv.

Kalle kommer hem till sin gård från första linjen i Karelien och vill vända livet till det bättre. Iris sitter i en unken evakueringskoja med ett barn som fötts efter en våldtäkt och drömmer om att få studera till sjuksjöterska. De träffas och gör sitt bästa för att skapa sin gemensamma tillvaro. Efter många plågsamma år föds Maja, arvingen som ska ta över Gården en dag.

Författaren Kerstin Karlberg är född på 1950-talet. "Jag är född efter kriget, men jag har under hela mitt liv levt i en skugga av kriget. Landsbygdsmiljön är min verklighetsgrund. Verkligt är kriget, evakuering och samhällsutvecklingen. Verkliga är granitladugården och bronsåldernsgraven. De personer och de händelser som finns i romanen är fri fantasi, men nog typiska för livet på landet under den tidsepok som skildras."

Luckan Raseborg