English

Kim Björklund : Rilax Gård - Anor, odling, skönhet

€35.00

5 in stock
Product description

Rilax gård i Bromarf är en av våra kändaste herrgårdar. Gården är naturskönt belägen i det nyländska skärgårdslandskapet och en väl fungerande lantgård med näringsgrenar som skogsbruk, jordbruk, ekologisk nötköttsproduktion, ridlägerverksamhet och uthyrninga av fritidsstugor.

I detta verk beskriver historiker Kim Björklund Rilax fascinerande historia ur olika synvinklar genom släkterna Aminoff och Körnings inverkan på gården. De olika seklerna beskrivs genom scener ur vardag och fest, näringar och folk. Berättelsen går från allmogeseglats till brännvinsbränning, frihetskrig och fredstid, lokomobiler och traktorer.

Luckan Raseborg