English

SOC&KOM I ÅTTIO ÅR

€25.00

Product description

Soc&kom fyller 80 år! Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har utbildat ett stort antal samhällsvetare sedan starten 1943. Högskolan inrättades som en privat institution av Samfundet för samhällsforskning och medborgarbildning. Högskolan hette Svenska Medborgarhögskolan fram till 1964 då namnet Svenska social- och kommunalhögskolan togs i bruk. Höskolan var starkt förankrad i sin tid och i de behov som uppstod på svenska i vårt samhälle. Historikern Kim Björklund presenterar här den fascinerade utvecklingen från högskolans förhistoria under mellankrigstiden till grundläggningen under pågående världskrig, samt från utvecklingen av en i början blygsam men betydelsefull bildningshärd för vårt samhälles förvaltning och utveckling, till att 1974 bli en förstatligad högskola med utvecklad utbildning och forskning. Sedan 1984 verkar högskolan som en fristående enhet vid Helsingfors universitetet och sedan 2009 som en vital och fruktbärande högskola på Centrumcampus i Kronohagen, mitt i Helsingfors. Soc&kom under 80 år kännetecknas av ledord som bildning, samhälle, utveckling, kamp, akademisering, stabilisering, utbildning och forskning. Det handlar om ett värdefullt stycke finlandssvensk bildningshistoria, med stor nationell betydelse.

Luckan Raseborg