English

Rauno Sairinen - Fiskars är alltid Fiskars

€35.00

Product description

Boken berättar om Fiskars bruk och om bruksarbetarnas liv, arbete, boende, vardag och fest. Tyngdpunkten ligger på en epok som sträcker sig från 1850-talet till 1950-talet. Också bruksarbetarna kommer till tals. Deras hågkomster visar oss livets realiteter genom årtiondena. 254 sidor.

Luckan Raseborg