English

ITALIA LA BELLA

€25.00

3 in stock
Product description

ITALIA LA BELLA - Arkitekterna Hilding och Eva Ekelunds resedagbok 1921-1922

Hilding och Eva Ekelunds långa studieresa till Italien - arkitekternas klassiska resemål - avsatte betydande spår i 1920-talsklassicismens arkitektur i Finland. De italienska intrycken levde kvar långt senare under funktionalismens epok som ett särdrag i deras produktion. Sevärdigheterna i "Italia la bella" nedtecknades av arkitektparet Ekelund i en diger resedagbok och många skissböcker. Antikens dekorationskonst, ungrenässansen och barocken granskades ivrigt, vid sidan av det vardagliga livet i 1920-talets Italien. Dagboken utges nu för första gången, tillsammans med huvuddelen av reseskisserna, arkitekternas egna fotografier och av dem insamlat annat samtida bildmaterial. I volymen återges dessutom "Städernas bok", en studie över de italienska städer som makarna Ekelund besökte. Filosofie magister Kim Björklund har rest i dagboksförfattarnas fotspår och skrivit kommentarer till dagboken och resan. Utgivare: Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med Finlands arkitekturmuseum. ISBN 951-583-100-8 ISSN 0039-6842 184 sidor.

Luckan Raseborg