English

Rembas Porkala-Hangö tur och retur

€25.00

5 in stock
Product description

Rembas Porkala-Hangö tur och retur. Utgivare : Kyrkslätts hembygdsförening r.f.

Välkommen på en tidsresa : Rembas, Porkala - Hangö tur retur !

Gamla handgjorda kartor, historiska dokument och fakta, tidningsurklipp och handskrivna anteckningar, äldre och nyare foton och personliga minnen bildar en mångfacetterad kedja av händelser och tidsbilder från ett hem och de människor som bott där.

Släkten Strömstens namn har en symbolik - stenen rubbas inte av strömmen. Den står kvar trots motgångar och utmaningar. Samma seghet har Tallen vid Sjöbodberget, som genom seklerna stått rotad vid urberget, med en stark vilja att inte ge upp trots ovädersmoln och stormvindar.

Det gula bostadshuset på Rembas, som byggdes vid Bockfjärden år 1900 efter en dramatisk hemmansdelning, står stadigt kvar på berget och är ett vackert blickfång i sundet vid Rigårdsnäs.

Genom tiderna har det ofta stormat kring Rembas-huset är rent konkret utsatt för hårda vindar, eftersom det ligger alldeles vid stranden av Bockfjärden. Hit seglade en galeas en septemberdag 1944, då Porkalaområdet evakuerades och större delen av Kyrkslätt skulle tömmas på 10 dagar. Sedan styrde man kosan mot Hangö, där familjeföretaget Porkala Konserv fick en ny start. Då Porkalaområdet överlämnades år 1956 återvände ägarna, som fick tackla helt nya utmaningar och stå stadigt i förändringens vindar.

Tidsresan berättar om ett hemman och dess ägare, om förändring, uppbrott och avstående, återuppbyggnad, utveckling och framåtsträvande i takt med tiden. Vägledare på färden är lokalhistorikern och forskaren Sigbritt Backman, som utfört en omfattande arkivforskning och sammanställt faktatexten.

Luckan Raseborg