English

Henrik Nyberg : NATURAPOTEKET

€34.90

10 in stock
Product description

NATURAPOTEKET - Förebyggande och kompletterande cancerbehandling

Denna bok presenterar vetenskapliga rön som visar att många naturmedel som kurkumin, saffran, K2-vitamin, kanel och citron har kraftfulla anticancereffekter. Forskningen stöder samverkan mellan skolmedicinsk behandling och kompletterande terapi, vilket kallas integrativ medicin. Det är ett faktum att cancer till största delen förorsakas av diet och livsstil.

Självklara åtgärder är att undvika matlagning där cancerframkallande ämnen uppstår och satsa på hälsosam kost. Du kommer att se på många livsmedel och kryddor med ny respekt, de kan förebygga sjukdomar och stödja din färd mot bättre hälsa. En aspekt av livsstilen är dygnsrytmen, vilken har en avgörande betydelse för hälsan. Det här behandlas också i boken.

Jag hoppas du kan ta till dig innehållet i boken på ett lättförståeligt sätt. Boken kan dessutom användas som ett uppslagsverk och innehåller många praktiska råd och recept som gynnar din hälsa. Boken kan även läsas i ett förebyggande och preventivt syfte, och passar således alla som vill undvika att insjukna i cancer i ett senare skede i livet.

Henrik Nyberg är biolog, företagare, föreläsare och författare. Han har hållit otaliga föreläsningar och kurser kring kost och hälsa. Som vd för ett hälsoföretag i över 30 år har han i praktiken ägnat hela sin yrkesmässiga karriär åt en sund livsstil och hälsosamma livsmedel. I denna bok presenterar han vetenskaplig forskning om livs- och naturmedel med kraftfulla hälsoeffekter.

"Låt mat vara din medicin och medicin vara din mat. "-Hippokrates

Luckan Raseborg