English

ONLINE WORKSHOP: Sienten kotikasvatus / Grow mushrooms at home

€20.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Aika / Date:
Tiistai / Tuesday 28.9.2021, 11:00 - 12:00 tai / or
Torstai / Thursday 30.9.2021, 16:00-17:00
Työpajat ovat sisällöltään vastaavat. Valitse jompikumpi päivä maksun yhteydessä. / The content of the two workshops is similar. Select one of the dates at the checkout.

Paikka / Place: Verkossa / Online
Ohjaaja / Instructor: Chris Holtslag
Kieli / Language: Englanti / English
Kysymyksiä voi esittää myös suomeksi


Opi, kuinka sienet saa kasvamaan kotikonstein olkipelleteissä ja miten voit saada sadonkorjuun jälkeen lisää sieniä käytetyistä kahvinporoista!

Ensin työpajassa valmistellaan Ready-to-Growkit eli laitetaan osterivinokkaan rihmasto kasvamaan olkipelleteissä. Sitten käydään läpi, miten sienten kasvatusta voi jatkaa sadonkorjuun jälkeen esimerkiksi käytetyissä kahvinporoissa. Lopuksi voit vielä kysyä lisävinkkejä tai muuta sienten kotikasvatukseen liittyvää.

HUOM! Koska työpaja järjestetään etänä, se ei sisällä materiaaleja.
Saadaksesi mahdollisimman paljon irti työpajasta, sinulla olisi hyvä olla:
Ready-to-Growkit S tai XL
TAI
Growkit S tai XL sekä täyttöpakkaus olkipellettejä. Helsieni Growkitin voi myös korvata itse tehdyllä ilmatiiviisti suljettavalla kasvatusastialla, jonka vetoisuus on 2,5 tai 5 litraa. Ohjeet Growkitin tekemiseen itse löydät täältä.

Suosittelemme tilaamaan Ready-to-Growkitin tai muut tarvikkeet viimeistään 19.9., jotta saat kaiken ajoissa työpajaa varten. Voit toki tehdä tilauksesi myös myöhemmin ja laittaa sienet kasvamaan työpajan oppien mukaan sitten kun itsellesi sopii.


Learn how to grow mushrooms at home in straw pellets and how to restart your kit afterwards with used coffee grounds!

First, we will prepare the Ready-to-Growkit, i.e. make the oyster mushroom mycelium grow in the straw pellets. Then we go through how to continue growing the mushrooms after the harvest, for example in used coffee grounds. Finally, you can ask for more tips or other questions related to growing mushrooms at home.

NOTE! Because the workshop is organised remotely it doesn't include the materials.
To get everything out of the workshop you should have:
Ready-to-Growkit S or XL
OR
Growkit S or XL and straw pellet refill. Helsieni Growkit can be replaced with another airtight container of 2,5 or 5 litres. Instructions for how to make your own Growkit can be found here.

Order the Ready-to-Growkit or other materials latest on 19.9., so that you will receive everything in time for the workshop. You can also order the materials later and start growing mushrooms with the learnings of the workshop whenever it suits you.


Opiskelijat, työttömät yms. saavat 50% alennuksen työpajasta käyttämällä koodia FALL21. / Students, unemployed, etc. can get 50% discount of the workshop with the coupon code FALL21.

Helsieni Online Store