English

Rihmasto sienipetiin NOUTO HELSINKI / substrate PICKUP HELSINKI

€10.00

Incl. VAT 24.00% 15 in stock
Product description

HUOM: VAIN NOUTO osoitteesta: Uutiskatu 2, Helsinki IMPORTANT: ONLY PICKUP from address: Uutiskatu 2, Helsinki

Tuote sisältää:

  • 1 säkki (n. 10 kg) käytettyä sienirihmastoa (itiötön osterivinokas).

Jos haluat enemmän satoa, tilaa lisäksi:

Sienipeti koostuu käytetystä sienirihmastosta ja runsaamman sadon halutessasi lisäksi olkipelleteistä, puuhakkeesta tai muusta sienten ravinnoksi soveltuvasta materiaalista. Sienipedistä kasvaa herkullisia osterivinokkaita ulkona, se ei leviä puutarhassasi eikä vaadi huolenpitoa! Sitä voi käyttää myös puutarhakatteena. Ympäröi pensaat sienipedillä hillitäksesi rikkaruohojen kasvua, päällystä sillä puutarhan polut pitääksesi kulkuväylät kuivina tai rajaa sienipeti omaksi alueekseen kukkapenkin tavoin.

Voit tehdä minkä tahansa kokoisen sienipedin joko pelkästään käytetystä rihmastosta tai sekoittamalla siihen esimerkiksi olkipellettejä. Yhden matalan lavakauluksen eli noin neliömetrin alan saa täyteen 10-20 kg:lla olkipellettejä, jotka turvotetaan kolminkertaisella määrällä vettä (30-60 l), ja kolmella pussilla käytettyä sienirihmastoa. Korkeaan lavakaulukseen menee noin kaksinkertainen määrä tarvikkeita. Sienipedin olisi tiiviiksi tampattuna hyvä olla vähintään 10 cm paksuinen. Sienipeti maatuu ja sen voi elvyttää lisäämällä vuosittain uuden kerroksen pellettejä ja rihmastoa.

Varaa jokaista neliömetriä kohden
a) 3 rihmastosäkkiä ja 10-20 kg olkipellettejä
TAI
b) 10 rihmastosäkkiä.

Ohjeet onnistuneen sienipedin tekoon löydät täältä.

Nouto onnistuu parhaiten arkisin. Noutoon liittyvissä kiireellisissä asioissa ota yhteyttä +358404712738.
Ota mukaasi jätesäkkejä, joilla voit suojata kulkuvälineesi - rihmastosäkit saattavat olla kosteita.


Product includes:

  • 1 bag (about 10 kg) of spent substrate (sporeless oyster mushroom).

For more harvest, order also:

  • straw pellets - find the product here

A mushroom bed consists of spent mushroom substrate and, if you want a bigger harvest, straw pellets, fresh wood chips or other material that the mycelium can eat. This mushroom bed grows delicious oyster mushrooms outdoors, it doesn’t spread in your garden and requires little care! It can also be used as a mulch in your garden. Surround shrubs or trees with a mushroom bed to suppress the weeds, cover your garden paths to keep them dry or create a designated space for the mushroom bed.

You can make a mushroom bed of any size either from the spent substrate alone or by mixing it with straw pellets. One wooden pallet box has an area of ​​about one square meter, and can be filled with 10-20 kg of straw pellets, which are soaked with triple amount of water (30-60 l), and 3 bags of spent substrate. You can walk on the straw and substrate to make it firm making it about 10 cm thick. The mushroom bed will decompose after one season and can be revived by adding a new layer of pellets and mycelium every year.

For each square meter you will need approximately
a) 3 bags of spent substrate and 10-20 kg of straw pellets
OR
b) 10 bags of spent substrate.

Read the instructions for making a successful mushroom bed here.

Note: For urgent matters considering the pickup contact us +358404712738.
Bring some trash bags to protect your vehicle, the substrate bags might be moist.

Helsieni Online Store