English

Sienipeti siiliorakas/ Lion's mane Mushroom bed PICKUP KARJAA

€1.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

HUOMIO: VAIN NOUTO osoitteelta: Pohjoispellonkatu 13 halli 6 ovi 14, Karjaa

IMPORTANT: ONLY PICKUP from address: Pohjoispellonkatu 13 halli 6 door 14, Karjaa

Tuote sisältää:

  • 1 säkki (n. 1 kg) käytettyä siiliorakkaan kasvualustaa.

Tilaa lisäksi:

  • leppäpellettejä (10 kg/säkki) - tuote löytyy täältä

Käy hakemassa tilauksesi farmiltamme Karjaalta, Pohjoispellonkatu.

Sienipeti koostuu käytetystä sienirihmastosta ja runsaamman sadon halutessasi lisäksi leppäpelleteistä tai lehtipuuhakkeesta/-pelleteistä. Sienipedistä kasvaa herkullisia siiliorakkaita ulkona, se ei leviä puutarhassasi eikä vaadi huolenpitoa! Sitä voi käyttää myös puutarhakatteena. Ympäröi pensaat sienipedillä hillitäksesi rikkaruohojen kasvua, päällystä sillä puutarhan polut pitääksesi kulkuväylät kuivina tai rajaa sienipeti omaksi alueekseen kukkapenkin tavoin.

Voit tehdä minkä tahansa kokoisen sienipedin joko pelkästään käytetystä rihmastosta tai sekoittamalla siihen esimerkiksi leppäpellettejä. Yhden matalan lavakauluksen eli noin neliömetrin alan saa täyteen 10 kg:lla leppäpellettejä, jotka turvotetaan kolminkertaisella määrällä vettä (30 l), ja kymmenellä pussilla (n. 10 kg) käytettyä sienikasvualustaa. Korkeaan lavakaulukseen menee noin kolminkertainen määrä tarvikkeita.

Ohjeet onnistuneen sienipedin tekoon löydät täältä.

Nouto onnistuu parhaiten arkisin klo 7 - 18. Jos tarvitset noutaa illalla / viikonloppuna, ota yhteyttä Stéphanen kanssa: +358449837274.
Ota mukaasi jätesäkkejä, joilla voit suojata kulkuvälineesi - rihmastosäkit saattavat olla kosteita.


Product includes:

  • 1 bag (about 1 kg) of spent lion's mane mushroom substrate.

Order also:

  • Alder pellets (10 kg/bag) - find the product here

Pick up the spent mushroom substrate you ordered from our farm in Karjaa, Pohjoispellonkatu

A mushroom bed consists of spent mushroom substrate and, if you want a bigger harvest, alder pellets or hardwood chips/pellets. This mushroom bed grows delicious lion's mane mushrooms outdoors, it doesn’t spread in your garden and requires little care! It can also be used as a mulch in your garden. Surround shrubs or trees with a mushroom bed to suppress the weeds, cover your garden paths to keep them dry or create a designated space for the mushroom bed.

You can make a mushroom bed of any size either from the spent substrate alone or by mixing it with alder pellets. One wooden pallet box has an area of ​​about one square meter, and can be filled with 10 kg of alder pellets, which are soaked with triple amount of water (30 l), and 10 bags of spent substrate.

Read the instructions for making a successful mushroom bed here.

Note: Pickup is possible during working days, 7-18. If you need to pick up later at nights or in the WE, contact Stéphane: +358449837274.
Bring some trash bags to protect your vehicle, the substrate bags might be moist.

Helsieni Online Store