English

Koulutus + tarvikkeet = turvallinen synnytys

Lahjoita Hiil Hoyo -hanke

€100.00

Includes a digital download
Report content
Product description

Tällä summalla täydennyskoulutetaan kätilöitä ja lisäksi tarjotaan heille synnytystarvikepakkaus. Turvallinen synnytys on monen tekijän tulos, ja vaatii monia yhteiskunnallisia muutoksia. Äitien ja lasten asemaa ja terveyttä voidaan kuitenkin tehokkaasti parantaa kehittämällä odottaville ja synnyttäneille suunnattuja terveyspalveluita ja niiden laatua.

Suomen Somalia-verkoston lahjoitus- ja kannatusjäsenmaksukauppa