English

Xirmo bilow ee ardayga xirfadda baranaya

Himilo – nuorten työllisyys- ja yrittäjyyshanke

€40.00

Includes a digital download
Report content
Product description

Deeqaaga waxaad ku caawineysaa arday in ayuu ka helo xirfad maaddada koronto, dhismo, harqaan, elektroonik iyo xirfadaha dhirta iyo makhaayadaha. Ardayga deeqaaqa wuxuu ku helayaa qalaabaha looga baahanyahay shaqada.

Suomen Somalia-verkoston lahjoitus- ja kannatusjäsenmaksukauppa