English

Kouluvierailja suomalaiseen ammattikouluun

Globaalit kaverit

€15.00

Product description

Empatiaa, toisten kohtaamista yksilöinä ja laajempaa ymmärrystä maailmalla tapahtuvien ilmiöiden yhteyksistä omaan arkipäivään tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan! Lahjoituksesi tukee nuoria ymmärtämään pakolaisuuden juurisyitä ja tarkastelemaan globaaleja vaikutussuhteita. Pakolaistaustaiset kouluvierailijat käyvät suomalaisissa ammattikouluissa kertomassa pakolaisuudesta ja kehitysyhteistyöstä sekä Afrikan sarven ja Somalian tilanteesta. Keskustelu vierailijan kanssa auttaa nuoria oivaltamaan, että jokaisella pakolaisella on oma yksilöllinen kokemuksensa.

Suomen Somalia-verkoston lahjoitus- ja kannatusjäsenmaksukauppa