English

Somalitaustainen kouluvierailija

Lahjoita VGK-hanke

€15.00

Product description

Lahjoittamalla tuet globaalikasvatushanketta, joka vahvistaa suomensomalialaisten nuorten identiteettiä. Tuottamamme laadukkaat materiaalit käsittelevät globaaleja kehityskysymyksiä, pakolaisuuden syitä, ilmastonmuutoksesta, ympäristönsuojelua, kierrätystä ja kestävää kehitystä. Materiaali antaa somalinkielisille lapsille ja nuorille mahdollisuuden oppia ja käsitellä näitä tärkeitä aiheita omalla äidinkielellään, vertaistuen hengessä turvallisessa ja neutraalissa ilmapiirissä sekä yhdessä somalitaustaisen kouluvierailijan kanssa.

Suomen Somalia-verkoston lahjoitus- ja kannatusjäsenmaksukauppa