English

Mikko Lehtonen: Tapetointi

€11.00

Incl. VAT 10.00% 110 in stock
Product description

Mikko Lehtosen Tapetointi on lajiltaan tarkentumaton proosateksti, esseen ja novellin välimuoto. Siinä kuvataan tapetoinnin prosessi askel askeleelta, paikoin hyvin seikkaperäisesti.

Kaksi henkilöä, tapetoija ja asiakas, solmivat sopimuksen: seinä tapetoidaan, ja ruumiillisen työn tekee tapetoija, ammattilainen tehtävässään. Alkaa työ, joka sisältää useita kriittisiä vaiheita. Erityishuomiota kiinnitetään työkaluihin ja niiden oikeaan käyttöön. Tapetti valitaan huolellisesti, mutta lukijalle ei kerrota, mihin päädyttiin.

Humoristisen pintansa alla Tapetointi on ihmiskulttuurin ylistys. Se on käsillä tekemisen, tarkkuuden ja huolellisuuden arvoa painottava työnkuvaus, josta puuttuu kaikki mukasyvällinen teoreettisuus, ironia ja kyynisyys. Lehtosen pitkävirkkeinen proosa on omaleimaista ja rönsyilevää, siinä on puheen rytmi. Jos tahtoo, Tapetointia voi kutsua 2020-luvun työläiskirjallisuudeksi.

Enemmän kirjasta täällä.

Liimaselkäisen pikkukirjan kannet on tehty erilaisista vanhoista ja uudemmista tapeteista. Myös esilehtien väri vaihtelee. Vaihtelevista materiaaleista johtuen kirjayksilöissä on laatuvaihtelua: jotkin vanhat seinäpaperit esimerkiksi murtuvat selän kohdalta, toisiin kannen foliointi ei tartu kunnolla. Nämä "viat" ovat osa teoksen esineluonnetta.

Liimasidottu kirja, 56 s.

95 x 140 x 3 mm

BOKEH#021 | ISBN 978-952-7501-07-8

Editio 200 kpl

Bokeh-kauppa