English

Ihanteeksi Vastuullinen Tekoäly (2018)

€40.00

10 in stock
Product description

Aaltoileva keskustelu tekoälystä kaipaa korjausliikkeen suuntaan, missä kansalainen saisi parhaan hyödyn.

Kirjassa esiteltävä Meta AI on abstraktio, meta-tekoäly, harkitusti koottu joukko parasta tietoa sekä menetelmiä, mitä tutkimuksessa on luotu tukemaan organisaatio- ja IT-kehitystä. Kirja tiivistää tekoälyn tarkoituksen visuaaliseksi hahmotelmaksi, systeemiksi, jolla on tietyt sektorit kreikkalaisine symboleineen, joten ideaa on helppo muistella kehitysprojektien tiimellyksessä. Tekoälyn konstruktion tulee olla kybernetiikan ja tieteen katseen kestävä, helposti verifioitava (viable) ja totuutta vastaava (korrespondenssi). Muutoin se vaatii korjausliikkeen. Pyrkimyksestä kansalaisen parhaaksi tulee yhteys vastuullisuuteen, englanniksi "Responsible AI". Tämän "ihannekirjan" jatkoksi valmistuu kirja "Vastuullisen tekoälyn paradigma", joka esittelee ajattelutavan muutoksen, jolla kansalaisen kannalta luotettavaa tekoälyä saadaan aikaan.

Metatekoäly on monialaisen tiedon hyödyntämistä ihmisen ja koneen välisenä systeemisenä vuorovaikutuksena.

Kirjassa on 140 sivua, yli 30 värillistä kuvaa ja sisältö perustuu teorioihin johtamisesta, organisaatioista, yhteiskunnasta, tieteen periaatteista jne. Siitä on tehty kymmeniä videoesityksiä eri tarkoituksiin, joista saa vinkkeja vaativiin kehitysprojekteihin eri aloille!

Youtuben soittolista Meta AI esittelee metatekoälyn lukuisilla videoillaan perusteellisesti: https://tinyurl.com/y94pfzum

Erkki Laitila, FT/ins, on kehittänyt AI-sovelluksia kymmenien vuosien ajan symbolisella paradigmalla. Hänen väitöksensä oli tekoälyn ydintä: symbolisuutta, komputaatiota ja kognitiota. Metayliopisto on foorumi edistämään systeemiajattelua ja yhteistyötä kaikessa kehityksessä.

http://metayliopisto.fi/ihannekirja/ ISBN 978-952-69143-0-5 (nid.) ISBN 978-952-69143-1-2 (PDF)

Vastuullinen älykkyys on yhteiskunnan menestymisen teema