English

GoodReason - Systeeminen innovaatioalusta - Älykäs ajattelu

€45.00

Product description

Laajan systeemisen teoriaosuuden lisäksi Älykkään ajattelun esittää viisi konkreettista demonstraatiota: 1) Google IT-alan onnistujana, 2) korona terveydenhuollon rankaisijana, 3) ilmastonmuutos paradokseineen, 4) Eurooppaa järkyttävä ”erikoisoperaatio”, sekä 5) kansanterveys hyvinvointisektorin tehtävänä minimoida pahoinvointia. Demojen luontiin liittyvä innovointiprosessi esitellään yhtenä syklinä systeemisiin osavaiheisiinsa pohjautuen. Tarvittavat perustiedot innovoinnin aloittamiseen kuvataan kirjassa noin 100 sivun menetelmäosuudessa paradigmoineen ja kaavioineen.

Ihmiskunta on vasta alussa hyödyntääkseen teknologian oppimisen potentiaalin. Tämän vuosisadan keskeisiksi ajattelun taidoiksi (21th Century Thinking Skills) on nostettu neljä osaamista: kriittisen ajattelun taito, luovuus, yhteistyökyky ja kommunikointitaito. Niistä on hyvä alkaa älykäs innovointi, suurten organisaatioiden kehitys- ja parannustyö.

ISBN 978-952-65007-0-6

Systeemitieteellisen maailmankuvan puolesta - Metayliopisto