English

GoodReason - Systeeminen innovaatioalusta - Älykäs ajattelu

€60.00

Product description

Älykkyydestä puhutaan nykyisin liian vähän, vaikka sitäkin voi oppia. Tämä Älykkään ajattelun opas on ottanut yhdessäkehittymisemme haasteiksi kuvata systeemisesti sekä tieteen että kehityksen puolelta, viisi elintärkeää, jopa kohtalokasta demonstraatiota: 1) Google IT-alan onnistujana, 2) korona terveydenhuollon rankaisijana, 3) ilmastonmuutos paradokseineen, 4) Eurooppaa järkyttävä ”erikoisoperaatio”, sekä 5) kansanterveys hyvinvointisektorin tehtävänä minimoida pahoinvointia. Demonstraatioiden luontiin liittyvä innovointiprosessi esitellään yhtenä syklinä systeemisiin osavaiheisiinsa pohjautuen. Tarvittavat perustiedot innovoinnin aloittamiseen kuvataan kirjassa vajaan 100 sivun menetelmäosuudessa paradigmoineen ja kaavioineen.

Otsikon aihe tulee ensimmäisen kerran julkisuudessa esiin konkreettisella tavalla, ja tarpeeseen. Ihmiskunta on vasta alussa hyödyntääkseen täysin tieteen ja teknologian ja oppimisen mahdollisuudet. Tämän vuosisadan keskeisiksi ajattelun taidoiksi (21th Century Thinking Skills) on nostettu neljä osaamista: kriittisen ajattelun taito, luovuus, yhteistyökyky ja kommunikointitaito. Niistä on hyvä alkaa älykäs innovointi, suurten organisaatioiden kehitys- ja parannustyö.

ISBN 978-952-65007-0-6

Systeemitieteellisen maailmankuvan puolesta - Metayliopisto