English

Metatiede: Tieteen teko tarvitsee uuden normaalin

€40.00

47 in stock
Product description

Metatieteestä alettiin puhumaan jo 1960 – luvulla, kun suuri määrä lääketieteen tutkimuksista todistettiin virheellisiksi. Tutkimisen tutkiminen tuli tärkeäksi. Toisaalta jo 1950-luvulla tiedettiin, että systeemitiede on sovelias tarkastelukulma yhdistämään tieteenaloja. Siinä ei vielä ole osattu hyödyntää IT-alan kehitystä malleineen.

Metatiede on tiedettä ja tutkimusta meta-tasolla lähestyvä tapa kuvata ja selvittää ymmärtämisen ongelmia, joita aiheutuu ihmisten erilaisen koulutus- ja teoriataustan, ammatin ja tehtäväkentän perusteella erityisesti vaativissa, kompleksisissa tilanteissa ja päätöksenteossa, mihin ei kenties löydy kunnon ratkaisuja. Monialaisuus ja -taitoisuus ovat jokaisen johtajan arvostamia piirteitä, joten nämä arvot sopivat käytännön liike-elämänkin kehittämiseen.

Kirja laajentaa käsitystä meta-ajattelusta tapana luoda uusia reittejä, löytöretkiä, tutkijoille yhdistää ja integroida näkemyksiä, tutkimusta ja yhteiskunnan kehitysprosesseja. Tähän tarvitaan sovittu viitekehys. Tärkein sellainen on sosiotekninen systeemi. Sitä soveltaen lukija pääsee edistämään organisaatiokehitystä, johtamista, politiikkaa, teknologiaa, koulutusta ja yleensä työelämää – monialaisesti tasoillaan.

Vasta kun oivallamme sosioteknisen systeemin idean merkityksen, alamme löytää tutkimuksen kautta niitä ratkaisuja, joista tulee kestävän menestyksen askelia käytäntöön ja kansalaiselle asti!

Aiheesta on runsaasti aineistoa: http://metayliopisto.fi/ensimmainen-kirja-aiheesta-metatiede-selostuksineen/ ja http://metayliopisto.fi/idea-metatieteesta-tieteenalana-1960-luvulta-metayliopiston-lempilapseksi/

Metatiede - kirja on Metayliopiston Vastuullisen tekoälyn sarjassa neljäs. 184 sivua, 10 lukua ja parisen sataa kaaviota. ISBN 978-952-69143-3-6

Vastuullinen älykkyys on yhteiskunnan menestymisen teema