English

Metatiede: Tieteen teko tarvitsee uuden normaalin

€35.00

47 in stock
Product description

Metatieteestä tuli keskustelun aihe 1960 – luvulla, kun merkittävä määrä lääketieteen tutkimuksista todistettiin virheellisiksi. Tutkimisen tutkiminen tuli tärkeäksi. Stanfordin yliopisto alkoi edistämään aihetta 2010-luvun lopulla kansainvälisine konferensseineen.

Metatiede on tiedettä ja tutkimusta abstrahoimalla lähestyvä tapa kuvata ja selvittää ymmärtämisen ongelmia, joita aiheutuu ihmisten erilaisen koulutus- ja teoriataustan, ammatin ja tehtäväkentän perusteella erityisesti vaativissa, kompleksisissa tilanteissa ja päätöksenteossa, mihin ei kenties löydy kunnon ratkaisuja. Monialaisuus ja -taitoisuus ovat jokaisen johtajan arvostamia piirteitä, joten nämä arvot sopivat käytännön liike-elämänkin kehittämiseen.

Kirja laajentaa käsitystä meta-ajattelusta tapana luoda uusia reittejä, löytöretkiä, tutkijoille yhdistää ja integroida näkemyksiä, tutkimusta ja yhteiskunnan kehitysprosesseja. Tähän tarvitaan sovittu viitekehys. Tärkein sellainen on sosiotekninen systeemi. Sitä soveltaen lukija pääsee edistämään organisaatiokehitystä, johtamista, politiikkaa, teknologiaa, koulutusta ja yleensä työelämää – monialaisesti tasoillaan.

Kirjassa on 184 sivua, 10 lukua ja parisen sataa kaaviota. ISBN 978-952-69143-3-6

Systeemitieteellisen maailmankuvan puolesta - Metayliopisto