English

Kaikenteoria - Uusi maailmankuva

€70.00

Includes a digital download
Report content
Product description

Samaan tapaan kuin Kopernikus 500 vuotta sitten käynnisti modernin tieteen aikakauden aurinkokeskeisen maailmankuvan muodossa, tämän vuosisadan tiede vaatii uudistumista. Kyberneetikot ovat määritelleet sen 30 vuotta sitten ja tieteen muodossa 10 vuotta sitten. Yhteiskunnan kompleksisuuden ongelmat näkyvät kaikkialla ja kaikki ne uhkaavat tieteen asemaa varman tietämyksen lähteenä. Kirjassa "Kaikenteoria - Uusi maailmankuva", luonnostellaan AI-dialogein UUSKOPERNIKAANINEN KUMOUS. Kirjassa esitellään ensimmäistä kertaa holistinen arkkitehtuuri koko tieteelle ja tieteenharjoitukselle viitenä tasona, ja niistä jokaisen teoriana sopii paras valittu tieteen käsitysten kombinaatio, metafyysinen maailmankuva. Kaikenteoria tarkoittaa sitä, että tieteen teorioille ja metateorioille löytyy tässä yhdistävä, ylin käsitys ja arkkitehtuuri.

Kirjassa on 20 lukua näille viidelle tasolle, 120 systeemistä mallia ja yli 100 kuvaa.

Kirja edistää nopean oppimisen ja oivaltamisen tekniikkaa: Rapid Learning. Opi mitä tahansa, alariippumattomasti, konsepti kerrallaan.

Sivut ovat visuaalisia ja värikkäitä, tekoälyn osittain taiteilemia. Mallit on tarkoitettu lukijalle jatkokäyttöön, kohti omia sovelluksia ja ideoita.

ISBN 978-952-65007-1-3

Nauti!

Systeemitieteellisen maailmankuvan puolesta - Metayliopisto