English

E-kirja: SUPERTIEDE - Tietämyksen integrointi

E - kirjat

€30.00

999 in stock
Includes a digital download
Report content
Product description

Tämä e-kirja tuo ainutlaatuisella tavalla esille innovaatioiden parhaat menetelmät, IT-alan keskeisimmät ideat, yhteiskunnan parhaat organisoitumisen mallit sekä systeemiajattelun arvon pyrittäessä ymmärtämään ja kehittämään mitä tahansa sosioteknistä ongelmaa ja haastetta, kuten koronan vaikutus yhteiskuntaan. Sosioekonomistinen sivistys on keskeisimpiä "maaleja" sovellettaessa tietämyksen integrointia tieteen sfääreistä arjen todellisuuteen saakka.

Toivottavasti nautitte kirjan visuaalisesta, rationaalisesta ja systeemisestä otteesta, joka on selkeä, nopea ja toimintavarma kestävän kehityksen työkalu ja edistymisen mittari.

ISBN 978-952-69143-4-3 (nid.) ISBN 978-952-69143-5-0 (PDF)

Vastuullinen älykkyys on yhteiskunnan menestymisen teema