English

Paradigmakirja: Vastuullisen Tekoälyn Paradigma

€40.00

50 in stock
Includes a digital download
Report content
Product description

Tekoälyn soveltamisen painopistettä ei voi ymmärtää tuntematta konetta ja ihmisen ajattelua, kognitiota.

Kirjassa kuvataan konstruktio: kognitiivinen malli tietojärjestelmien suunnitteluun ja hyödyntämiseen. Se auttaa kehittämään ja suuntaamaan järjestelmiä vastuulliseen suuntaan edistämään yhteistä ymmärrystä. Eettisyys on osa siitä. Kirja on tarkoitettu ihmisille ja ammattiryhmille, jotka pääsevät vaikuttamaan tekoälyn soveltamiseen. Se tuo esille merkittävät näkökulmat:

• Tarvitaan malleja ymmärtämään systeeminen ympäristö, koska se lähes aina tuo omat haasteensa. • Meta-ajattelulla voidaan kuvata ”kaikki” tieto, mikä on saatavilla. • Kirja lähtee rakentamaan käsitystä ymmärryksestä Ken Wilberin Integral teoriasta, sen keskipisteestä, hermeutiikan idean pohjalta, yhä laajempiin näkemyksiin päätyen.

Kirjan suosittama 10-kehäinen periaate arkkitehtuureineen on kansalaiselle sopiva tapa opiskella tekoälystä se oleellinen. Se ei ole pelkkää faktaa, vaan ymmärryksen muodostamisen työkalu monine vaiheineen ja teorioineen, käyttää mille tahansa alalle älyn lisäämiseen: bisnesäly, organisointikyvyt, näkemyksellisyys, tunneäly jne.

Vastuulliselle tekoälylle on tilausta kehittämään yhteiskuntaa kansalaisen ja holarkisen organisaation näkökulmasta korvaamaan autoritääristä valtaa, mikä "politikointi" yleisesti tiedetään vääräksi johtamisen tavaksi. Parhaimmillaan se saa kansalaisen asiat rullaamaan, työllistää ja innostaa ja tukee innovatiivisuutta ja tieteen harjoitusta. Kansantalous saadaan kuntoon, kun kysyntä ja tarjonta ja resurssit kohtaavat.

Erkki Laitila on ohjelmistoinsinööri ja aiheesta (tekoäly) väitellyt FT. Hän on kehittänyt systeemistä metodiikkaa Metayliopiston puitteissa vuodesta 2010 lähtien. Ekin erikoisosaamista ovat systeemiajattelu, mallintaminen ja tekoäly sekä tieteenteoria: kognitio. Metayliopiston ainutlaatuinen videosarja esittelee 200 demolla, kuinka yhteiskunnan ongelmia voi muuttaa haasteiksi, ja muutosjohtamisen keinoin maailmanlaajuisiksi ratkaisuiksi asti. Edellinen kirja Ihanteeksi Vastuullinen Tekoäly valmistui vuonna 2018.

http://metayliopisto.fi/ ISBN 978-952-68690-8-7 (nid.) ISBN 978-952-68690-9-4 (PDF)

Vastuullinen älykkyys on yhteiskunnan menestymisen teema