English

Vastuullisen Tekoälyn Ohjelmointi

€30.00

100 in stock
Includes a digital download
Report content
Product description

Avoimuus ja rajattomuus luovat tekoälyn ohjelmoinnille puitteet!

Kirjan luvut noudattavat yhtenäistä symboliikkaa:

  1. Taustoitukseksi (α) sopii poisoppiminen auktoriteeteistä: IT-ala kärsii kehittymättömyydestään ja sirpaloitumisesta ja alan tutkimus potee tehtailun kriisiä ja Gutenbergin ajan traumoja

  2. Hybriditekoäly (π) yhdistää monta paradigmaa, mikä on parasta oppimista: Perinteinen ”yksinuottinen” tekoäly ei osaa selittää edes itseään. Symbolinen paradigma ja oliotekniikka ovat kirjan vahvuus.

  3. Mediaattori (χ) huolehtii tiedosta ja muuntamisesta: IT-alan suunnittelumalleista Mediaattori kuvaa integroinnin. Avoimuus toteutuu standardeilla ja julkisilla rajapinnoilla Foorumiajattelu (Δψ) mahdollistaa demokratian ja nettidialogit.

  4. Uudistumiseen tarvitaan uuden ajan foorumeita, teknologiaa: Systeemiset vipuvaikutukset ovat askelmia menestykseen. Luonnon evoluutio (β) toimii esimerkkinä tekoälyn kehitykselle.

  5. Jo muurahaiset parviälyssään oppivat aikanaan ”alustatalouden” voiman: Holarkia tukee vastuullista systeemijärkeä toimintamuotona. Populointi (μ) lähtee tarpeista, eikä oman työn tyrkyttämisen pakosta.

  6. Maailman parhaat teoriat saadaan käyttöön ohjelmoimalla yhdessä: Ideana on siirtyä niukkuuden ylläpidosta tarpeiden optimointiin. Ohjelmointi (τ) on tiivistä, kaikkein tehokkainta kehittämistyötä.

  7. Tekoälyohjelmointi on dynaamisin kehitysvoima kaikkialle: Metatekoäly erottaa symbolisen sekä sen alapuolisen tason tuottamaan laadukkaita ohjelmistoarkkitehtuureita. Päättelykone hoitaa foorumit, parviälyn reaktiot, holarkian.

  8. Vastuullisesti ohjelmoitu yhteiskunta (Ω) ymmärtää kansalaista: Kybernetiikka on määritellyt järjestelmädiagnostiikan (VSM). Tulee kehittää lähinnä varmoja systeemirakenteita (viable-kriteerit). Neuvottelut ja kiistat ratkotaan foorumeissa asiantuntijoiden voimin. Ihmisten tarpeista tekoälyssä ja kirjan teemoissa on lopulta kysymys (arvojohtajuus).

ISBN 978-952-69143-2-9

Vastuullinen älykkyys on yhteiskunnan menestymisen teema