English

Supertiede - Tietämyksen integrointi

€50.00

100 in stock
Includes a digital download
Report content
Product description

Sain idean luoda supertieteelle missio ja visio kybernetiikan teorioista ja kuvauksista kymmenien vuosien takaa: ”Cybernetics is the super science of interconnectedness”. Tässä kirjassa Supertiede nähdään eri tieteenaloja yhdistävänä keinona kuvaamassa tietoa, metatietoa ja metametatietoa lähestymässä käsitteitä totuus ja toimivuus.

Metatieto vastuullisesti suunniteltuna ja analysoituna yhdistää ammatit ja prosessit sekä yritykset palveluineen, kuten myös julkisen sektorin hallintoineen. Syntyvässä käsityksessä valtion tulisi ryhtyä aktiivisen toimijan rooliin, eikä jättäytyä heikkenevän struktuurin varjelijaksi. Kestävä systeemimalli (Viable Model) on parasta, mitä kaikkina aikoina on valtiotason kehitykseen luotu. Se on lähes parasta ”superia”.

Supertiede – teeman ideana on tähdentää tietämyksen saumattomuutta ja integroinnin välttämättömyyttä luotaessa menestyvää ja kriisisietoista yhteiskuntaa. Ihmiset päättävät, milloin ovat valmiita siirtymään "s u p e r- a i k a a n".

ISBN 978-952-69143-4-3 (nid.) 192 s. pehmeäkantinen.

Painettu kirja 50€ ja e-kirja 30€.

Vastuullinen älykkyys on yhteiskunnan menestymisen teema