English

SoMeDoula – opas synnytysammattilaisille

€49.00

Incl. VAT 24.00%
Includes a digital download
Report content
Product description

SoMeDoula-opas on doulan, kätilön ja muun synnytysammattilaisen apu, tuki ja kannustin eettisesti kestävään, tuottavaan ja omaa brändiä vahvistavaan somenäkyvyyteen.

Opas ei tarjoa yhtä kaikille täydellisen hyvin toimivaa reseptiä tai tarkkoja ohjeita, miten juuri sinun tulisi toimia, vaan antaa ideoita, ajatuksia, vinkkejä ja työkaluja siihen, että löydät oman tapasi käyttää eri kanavia, näkyä somessa ja tuottaa sinne sisältöä. Opas kiinnittää huomiosi myös eettisiin kysymyksiin ja tekijänoikeuksiin.

Oppaan laatinut Anna-Riitta Kässi on doula ja itse oppinut somevelho, joka on vuosien varrella ylläpitänyt oman yrityksensä somekanavien lisäksi useita yhdistysten ja aktivismitahojen Facebook- ja Instagram-sivuja, lisännyt niiden näkyvyyttä ja onnistunut muuntamaan someyleisöä myös maksaviksi asiakkaiksi.

Huom. Opas ei sisällä ohjeistusta oman laitteesi käyttöön eikä sovellusten ja ohjelmien käyttöohjeita.

Opas on tarkoitettu tilaajan henkilökohtaiseen käyttöön.

Viekku