Terms and conditions for Vaahtopäät - Vilskettä vesillä / Våghalsarna - Ståhej på sjön

Kaupan yleiset ehdot / Allmänna villkor för köp (se nedan)

Ennakkoon myytävien tuotteiden tarjoukset ovat voimassa ilmoitetun määräajan. Tilatut ja maksetut tuotteet toimitetaan postitse. Mikäli tuotteen toimitus jostain syystä viivästyy, siitä ilmoitetaan viipymättä kaikille sähköpostin tms. yhteystiedon antaneille asiakkaille. Muussa tapauksessa tuote toimitetaan heti kun se on mahdollista. Toimituksen viivästymisestä ei makseta erillistä korvausta.


Allmänna villkor för köp / Leverans villkor

Erbjudanden för produkter i förhandsförsäljning är i kraft under angiven tid. Beställda och betalda produkter levereras med posten. Såvida leveransen av en produkt av någon orsak blir fördröjd meddelas detta omedelbart åt alla kunder som gett kontaktuppgifter såsom e-postadresser. I andra fall levereras produkten genast då det är möjligt. Om leveransen dröjer betalas ingen extra ersättning.

Merchant info

Vaahtopäät - Vilskettä vesillä / Våghalsarna - Ståhej på sjön

lissu@vaahtopaat.fi
Business ID: 3101477-1
VAT ID: FI31014771