Privacy Policy for AALLOILLE

Aalloille Finland - Vaahtopäät - Vilskettä Vesillä tietosuojaseloste / Leverans villkor (se nedan)

Henkilötietolain mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

 1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Aalloille Finland Oy (Y3101477-1) Myllyharju 14 a, 02400 Kirkkonummi Yhteyshenkilö: Lissu Suursalmi +358 50 563 8372

 2. Rekisterin nimi Asiakas- ja tilausrekisteri

 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Asiakastietojen säilyttäminen tilausten käsittelyä varten. Saatamme käyttää antamiasi tietoja myös markkinointitarkoitukseen ja mainostaaksemme ostamiisi tuotteisiin liittyviä uusia tuotteita ja palveluita.

 4. Rekisterin tietosisältö Asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä asiakkaan tekemät tilaukset.

 5. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakkaan syöttämät tiedot. Tilausten käsittelyssä yrityksen tekemät merkinnät.

 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja käytetään tilaamiseen ja tilausten toimittamiseen sekä yrityksen tuotteiden markkinointiin. Tietoja ei luovuteta muille. Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

 7. Kortti- ja verkkomaksut katso Holvi Payment Services Oy maksuehdot ja laskutustiedot

 8. Rekisterin suojaus Tietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt on ohjeistettu tietojen käyttämisestä. Tiedot on teknisesti suojattu asianmukaisilla varotoimilla. Keräämme osoitetietoja vain tilausten toimittamiseksi.

Toimitus- ja maksuehdot

Toimitusehdot Aalloille Finland Oy (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille ja yrityksille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot Sähköposti: lissu@vaahtopaat.fi Puhelin: 050 563 8372 (arkisin klo. 9-15)

Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus vahvistuu maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat, arvioidun toimitusajan sekä toimituskulut.

Maksaminen ja maksutavat

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Holvi Payment Services Oy joka vakuuttaa että maksaminen on turvallista. Kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Tuotereklamaatiot ja palautukset

Noudatamme normaaleja verkkokauppaa koskevia lakeja ja säädöksiä. Mahdollisen tuotereklamaation kohdalla pyydämme olemaan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla. Myyjän virheestä johtumattomien tuotepalautusten palautuskustannuksista vastaa ostaja. Mikäli asiakas jättää paketin noutamatta tai on ilmoittanut virheelliset osoitetiedot, hän on velvollinen korvaamaan tuotteen palautumisesta aiheutuvat kustannukset. Lähetyksen palautumiskustannus on sama kuin lähetyksen alkuperäinen postikulu.


Aalloille Finland - Våghalsarna – Ståhej på sjön leveransvillkor

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 §

 1. Registerföraren och registeransvarig kontaktperson: Aalloille Finland Oy (Y3101477-1) Myllyharju 14 a, 02400 Kirkkonummi Kontaktperson: Lissu Suursalmi +358 50 563 8372

 2. Registrets namn är Kund- och beställningsregister

 3. Avsikten med att hantera personuppgifter Att spara kunduppgifter för att hantera beställningar. Vi kan använda de uppgifter du lämnat även för marknadsföringssyften och för att göra reklam för nya produkter och tjänster som berör de produkter du anskaffat.

 4. Uppgifter i registret Kundens namn och kontaktuppgifter samt de beställningar kunden gjort.

 5. De källor personuppgifterna i regel använts för registret De uppgifter kunden matar in. De uppgifter som företaget använt vid hantering av beställningar.

 6. Uppgifter som i regel lämnas ut till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifterna används för beställningar och leverans av beställningar samt för att marknadsföra företagets produkter. Uppgifter lämnas inte ut till någon annan. Uppgifter lämnas inte ut utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 7. För kort- och nätbetalningar se Holvi Payment Services Oy betalningsvillkor och faktureringsinformation.

 8. Skydd av registret De personer som hanterar uppgifterna har instruerats i hur uppgifterna används. Uppgifterna är tekniskt skyddade genom adekvata skyddsåtgärder. Vi samlar adressuppgifter endast för att leverera produkter.

Leverans- och betalningsvillkor

Leveransvillkor Aalloille Finland Oy (nedan kallad nätbutik) säljer produkter till privatpersoner eller företag i Finland. Vi förbehåller oss rätten att ändra på leveransvillkoren och priserna. Priset på produkterna inkluderar mervärdesskatten. Nätbutikens kontaktuppgifter e-post: lissu.suursalmi@bavion.fi Telefon: 050 563 8372 (vardagar kl. 9–15)

Beställningar

Produkter beställs genom att sätta dem i varukorgen. Beställningen verifieras när innehållet i varukorgen betalas i nätbutikens kassafunktion. När du gör en beställning godkänner du dessa leveransvillkor, produkternas priser, den uppskattade leveranstiden samt leveranskostnaderna.

Betalning och betalningssätt

Som nätbutikens betalningsförmedlare verkar Holvi Payment Services Oy som försäkrar att betalningen är säker. Alla uppgifter som berör betalningstransaktionen förmedlas genom en krypterad förbindelse så att ingen utomstående ser betalningstransaktionens information. Affären uppgörs mellan nätbutikens kund och nätbutiken. Nätbutiken ansvarar för alla förpliktelser som berör affären.

Reklamation på varor och returnering av varor

Vi följer normala lagar och förordningar som berör näthandel. Vid en eventuell reklamation ber vi er ta kontakt med telefon eller e-post. Kunden ansvarar för de kostnader som uppstår när en vara returneras ifall försäljaren inte felat. I de fall kunden inte avhämtar paketet eller har meddelat felaktiga adressuppgifter är hen skyldig att ersätta de kostnader returneringen av varan föranleder. Försändelsens returkostnad är densamma som det ursprungliga portot.

Merchant info
AALLOILLE
lissu@aalloille.fi
Business ID: 3101477-1
VAT ID: FI31014771