Privacy Policy for Selkosivut.fi

TIETOSUOJALAUSEKE Laadittu 31.10.2023. Viimeisin muutos 31.10.2023.

1. Rekisterinpitäjä TulkkausILONA Oy, Vuorikatu 42 H 1, 70100 Kuopio

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Reeta Ahosilta, hallinto@tulkkausilona.fi, 050 3034 133

3. Rekisterin nimi TulkkausILONA Oy:n asiakastuotteiden tilaajarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen (oikeusperuste sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus). Asiakassuhteen hoitaminen pitää sisällään esimerkiksi tuotteisiin liittyvistä koulutuksista ja lisämateriaaleista kuin myös TulkkausILONAn uusista tuotteista tiedottamisen.

Tietojen säilytysaika Käsittelemme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tilaukseen liittyviä tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja niin kauan kuin ne ovat ajankohtaisia eikä markkinointia ole kielletty. Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein ja rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään viisi vuotta tilikauden päättymisestä.

6. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista sekä laskutustiedot ja asiakkaan kanssa käyty kirjeenvaihto.

Eväste on asiakkaan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron eikä vahingoita päätelaitetta. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. 

TulkkausILONA saattaa käyttää evästeitä kävijäliikenteen tilastointiin ja tutkimukseen omalla sivustollaan.
Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla verkkoselaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

8. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle TulkkausILONA ei luovuta tietoja ulkopuolisille, mutta voi käyttää alihankkijoita tehtävien hoitamiseksi esimerkiksi postituspalveluiden käytön yhteydessä. TulkkausILONA varmistuu aina, että alihankkijat toimivat tietosuojalain mukaisesti ja TulkkausILONAn ohjeiden mukaan tietoja käsitellessään.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin: Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.

Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröidy voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi

Merchant info
Selkosivut.fi
hallinto@tulkkausilona.fi
Business ID: 2317767-7
VAT ID: FI23177677