English

Vaihe 2: Tarvekeskeisen ajattelun soveltaminen -ryhmäopinnot

Kolmivaiheinen vihanhallintaprosessi

€125.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Kolmivaiheisen vihanhallinnan toisessa eli soveltamisvaiheessa on keskeisenä tavoitteena tuoda ensimmäisessä vaiheessa oppimasi tarvekeskeisen ajattelun perusteet käytäntöön. Ymmärrettyäsi tarvekeskeisen ajattelun peruspilarit, on vuorossa sen saattamiseksi osaksi omaa elämääsi. Ryhmäopinnoissa opit muilta, elävän elämän esimerkkien avulla. Ellemme harjoittele uuden ajattelumallin soveltamista käytäntöön, emme osaa toteuttaa sitä kiperissä hetkissä, vaan vajoamme helposti takaisin vanhaan ajatteluun, sytyttäen riidan. 

Kolmivaiheisessa vihanhallintaprosessissa suoritetaan toinen vaihe ryhmäopintoina. Tämä on yksittäisille ihmisille tai pariskunnille tarkoitettu ryhmävalmennus, joka johdattaa soveltamaan tarvekeskeistä ajattelua. Toiseen vaiheeseen osallistuminen edellyttää ensimmäisen vaiheen suorittamista. Ryhmissä on minimissään viisi ja maksimissaan kymmenen osallistujaa. Yhdeksi osallistujaksi lasketaan joko yksin valmennukseen tuleva tai pariskunta.

Tuotteen ostettuasi sinulle lähetetään ohjeet ja linkit osallistumiseen. Opinnot toteutuvat Microsoft Teamsin välityksellä etänä.

Ryhmävalmennus sisältää:
  • 4 x 1,5h yhteisiä tapaamisia. Tapaamme viikoittain n. yhden kuukauden ajan.

  • Istuntoäänitteen auttamaan reflektointia ja sisäistämisprosessia, jotta saat otettua valmennuksesta kaiken opin talteen. (Salassapitosopimus osallistujien kesken tehdään ensimmäisellä kerralla ja valmennukseen osallistuminen edellyttää allekirjoittamista).

Ryhmävalmennuksen aikana:
  • Opit soveltamaan ajattelua käytännössä, elävän elämän esimerkein. Yhdessä oppiminen on tehokasta, koska jokainen tuo istuntoon omia näkökulmia sekä jonkin oman tilanteen, joka ei ole mennyt toivotulla tavalla.
  • Opimme konkreettisesti tunnistamaan tarpeita eri tilanteissa.
  • Huomaamme kuinka jokainen käsiteltävä tilanne sopii meille kaikille ja opimme paljon nopeammin verrattuna siihen, että olisimme yksityisvalmennuksessa.
  • Ryhmä tuo vertaistukea: huomaamme kuinka kaikilla osallistuvilla on aivan samat ongelmat ja kuinka kaikki oppivat yhdessä.

Lue lisää vihanhallinnasta Rauhallistamon sivuilta

Lue lisää riitojen hallinnasta parisuhteessa Rauhallistamon sivuilta

Lue kolmivaiheisen vihanhallintaprosessin jokaisesta vaiheesta verkkosivuillamme. Katso verkkokaupassa vaihe 1. tarvekeskeisen ajattelun perusteet ja vaihe 3. tarvekeskeisen ajattelun aktivointi.

Toiseen vaiheeseen osallistuminen vaatii ensimmäisen vaiheen suorittamista. Toisen vaiheen aloittaminen ei sido sinua kolmanteen vaiheeseen, mutta vihanhallintaopintojen täyden kaaren läpikäyminen on vahvasti suositeltua opitun sisäistämiseen ja soveltamiseen arkielämässä.

Voit myös kysyä kaikista epäselvistä asioista ja vastaamme sähköpostitse: lars@rauhallistamo.fi.

Rauhallistamo - Hyvän elämän kauppa