English

Vaihe 3: Tarvekeskeisen ajattelun aktivointi -ryhmäopinnot

Kolmivaiheinen vihanhallintaprosessi

€125.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Kolmivaiheisen vihanhallinnan kolmannessa eli aktivoimisvaiheessa on keskeisenä tavoitteena syventää ymmärrystäsi ensimmäisessä sekä toisessa vaiheessa oppimasi tarvekeskeisestä ajattelusta sekä tuoda se aktiiviseen käyttöön jokaisella elämäsi osa-alueella. Vahvistat oppimaasi ja saat valmiuksia rauhoittaa myös muita ihmisiä kiperissä tilanteissa. Ryhmäopinnoissa opit muilta, elävän elämän esimerkkien avulla ja perehdyt myös aktiiviseen kuunteluun.

Kolmivaiheisessa vihanhallintaprosessissa suoritetaan toinen vaihe ryhmäopintoina. Tämä on yksittäisille ihmisille tai pariskunnille tarkoitettu ryhmävalmennus, joka johdattaa soveltamaan tarvekeskeistä ajattelua. Kolmanteen vaiheeseen osallistuminen edellyttää ensimmäisen sekä toisen vaiheen suorittamista. Ryhmissä on minimissään viisi ja maksimissaan kymmenen osallistujaa. Yhdeksi osallistujaksi lasketaan joko yksin valmennukseen tuleva tai pariskunta.

Tuotteen ostettuasi sinulle lähetetään ohjeet ja linkit osallistumiseen. Opinnot toteutuvat Microsoft Teamsin välityksellä etänä.

Ryhmävalmennus sisältää:
  • 4 x 1,5h yhteisiä tapaamisia. Tapaamme viikoittain n. yhden kuukauden ajan.

  • Istuntoäänitteen auttamaan reflektointia ja sisäistämisprosessia, jotta saat otettua valmennuksesta kaiken opin talteen. (Salassapitosopimus osallistujien kesken tehdään ensimmäisellä kerralla ja valmennukseen osallistuminen edellyttää allekirjoittamista).

Ryhmävalmennuksen aikana:
  • Harjoittelemme, kuinka vastata toiselle, kun toinen sanoo jotain sellaista, josta olisimme aikaisemmin loukkaantuneet.
  • Ymmärrämme kuulluksi tulemisen merkityksen rauhoittavana voimana ja arvokkaimpana asiana, minkä me voimme toiselle antaa.
  • Sympatian ja empatian ero kuulluksi tulemisessa
  • Kuulluksi tulemisen tarjoaminen välineenä rauhoittaa haastava tilanne, esim. riitelyn osapuolien rauhoittaminen.
  • Kolmannen vaiheen lopussa on kykysi riidattomuuteen ja suuttumattomuuteen vahvistunut. Saat valmiudet ryhtyä aktiivisesti rauhoittamaan myös voimakkaan tunnekuohun vallassa olevia ihmisiä.

Lue lisää vihanhallinnasta Rauhallistamon sivuilta

Lue lisää riitojen hallinnasta parisuhteessa Rauhallistamon sivuilta

Lue kolmivaiheisen vihanhallintaprosessin jokaisesta vaiheesta verkkosivuillamme. Katso verkkokaupassa vaihe 1. tarvekeskeisen ajattelun perusteet ja vaihe 2. tarvekeskeisen ajattelun soveltaminen. Toiseen vaiheeseen osallistuminen vaatii ensimmäisen vaiheen suorittamista.

Toisen vaiheen aloittaminen ei sido sinua kolmanteen vaiheeseen, mutta vihanhallintaopintojen täyden kaaren läpikäyminen on vahvasti suositeltua opitun sisäistämiseen ja soveltamiseen arkielämässä.

Voit myös kysyä kaikista epäselvistä asioista ja vastaamme sähköpostitse: lars@rauhallistamo.fi.

Rauhallistamo - Hyvän elämän kauppa