Terms & conditions for Ompelukone

Länsi-Suomen Ompelukonehuolto Oy :n sopimusehdot Päivitetty 04.11.2019 1. Yleiset ehdot Ompelukauppa on LSOH Oy (Y:3011297-8) markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan LSOH Oy ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. LSOH Oy välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. LSOH Oy Oyj:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa LSOH Oy kotisivuilta. LSOH Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on LSOH Oy vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. LSOH Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä. 2. Asiakas ja tietosuoja LSOH Oy toivottaa tervetulleeksi kaikki yksityis- ja yritysasiakkaat. Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja LSOH Oy välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia. Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite. Asiakkaiden tiedot on tallennettu LSOH Oy asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa LSOH Oy, Nummentie 10, 21270 Nousiainen. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä LSOH Oy asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: LSOH Oy, Nummentie 1, 21270 Nousiainen. Lisätietoja tietosuojaselosteessa. Asiakkaalle lähetetään ostamisen jälkeen tuotearvostelukutsu, kun tilaukseen on lisätty sähköpostiosoite. Arvostelukutsuun vastaaminen on vapaaehtoista. Kutsu sisältää ainoastaan asiakkaan jo ostamia tuotteita. Arvostelun yhteydessä ei näytetä julkisesti asiakkaan yhteystietoja. LSOH Oy käyttää arvosteluiden kautta kerättyjä tietoja asiakaskokemuksen, tuotevalikoiman ja palveluiden kehittämiseen. LSOH Oy-sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Kts. Tietosuojaseloste. 3. Hinnasto Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät toimituskustannuksia ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo. Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnan laskiessa korjaamme hinnat asiakkaan avoimeen tilaukseen. Toisaalta, jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne alkuperäisellä hinnalla. Toimitusaika-arviot on laadittu maahantuojien ja valmistajien antamien tietojen perusteella. LSOH Oy Oyj tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä. LSOH Oy Oyj pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä. LSOH Oy Oyj ei myy tuotteitaan jälleenmyytäväksi

  1. Toimittaminen LSOH Oy tarjoaa kattavan kuljetusvalikoiman. Lisätietoa toimitusmuodoista ja niiden palvelusisällöstä voit lukea verkkosivuiltamme. LSOH Oy:in ostoskori huomioi kuljetustarjoukset automaattisesti. Yksittäisen tilauksen tuotteet voidaan toimittaa useammassa lähetyksessä. Valmiin tilauksen käsittely pyritään tekemään 48 tunnin sisällä sen vastaanottamisesta. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossamme ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksutapa on hyväksytty. LSOH Oy Oyj ei ole velvollinen varaamaan muita saman tilauksen tuotteita asiakkaalle, jos yhden tuotteen saatavuus on huono, tai sen toimitus viivästyy LSOH Oy Oyj:stä riippumattomista syistä. Kuluttaja voi vaihtoehtoisesti hyväksyä joko viivästyneen tuotteen jälkitoimituksen tai tilauksen perumisen. Jälkitoimituksen postikulut veloitetaan normaalisti voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
  2. Maksaminen Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät LSOH Oy sivuilta. Huomioithan, että verkkomaksaminen (e-maksu) pankkitunnuksilla edellyttää asiakastilin muodostamista. Yritysasiakkailla on mahdollisuus hakea laskutusasiakkuutta yritysmyyntimme kautta, osoite: ompelukone@storybox.fi
  3. Palauttaminen LSOH Oy tarjoaa asiakkailleen kuluttajasuojalain mukaisen palautusoikeuden. Pyydämme sinua säilyttämään kaikki asiakaspalautukseen liittyvät dokumentit huolellisesti, kunnes olet saanut tiedon palautuksen vastaanottamisesta LSOH Oyilta. Palautusoikeuden rajoitukset määräytyvät kuluttajansuojalain 6. luvun 16 mukaisesti:. Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti.
  4. Takuu, tuki ja virhevastuu Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Olet velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Takuu kattaa pääsääntöisesti ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Takuuaika on määritelty tuotetiedoissa. Takuukorjaus tehdään aina valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukaisesti. Aiheettoman huoltokäynnin kustannukset peritään kokonaisuudessaan sinulta, jos tuote on toimitettu selvästi aiheetta takuuhuoltoon. LSOH Oy Oyj ei ole vastuussa ostajan toimista aiheutuneista vahingoista. Aiheettoman huollon kuluina peritään mahdolliset huoltoyhtiön kulut ja LSOH Oyille aiheutuneet kustannukset. Huoltomme säilyttää tuotteita kolme (3) kuukautta asiakkaalle huollon/työn valmistumisesta toimitetun ilmoituksen jälkeen. Tämän jälkeen tuote kierrätetään. (Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine) Vastuu digitaalisista tallenteista määräytyy aina vaaranvastuun mukaisesti. LSOH Oy Oyj ei ole vastuussa digitaaliselle medialle tallennetuista tiedoista tai ohjelmistoista vaaranvastuun ollessa asiakkaalla. Varmuuskopiointi on ostajan vastuulla. Varmuuskopiointi tulee suorittaa aina ennen huoltoprosessia. Tiedostojen pelastaminen vioittuneesta laitteesta on maksullinen lisäpalvelu. LSOH Oy vastaa tuotteiden lakisääteisestä virhevastuusta, kun tuotteen takuu on päättynyt tai takuuta ei ole myönnetty. Lisätietoa saat sähköpostilla osoitteesta ompelukone@storybox.fi

  5. Reklamaatio Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. LSOH Oy Oyj pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta. Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen info@storybox.fi tai kirjeenä Nummentie 10 21270 Nousiainen. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen LSOH Oy Oyj:tä vastaan joko LSOH Oy kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään LSOH Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa. Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

  6. Yritysasiakkaiden lisäehdot LSOH Oy ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. LSOH Oy korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä. Yrityskäyttöön hankitun laitteen takuuaika määräytyy valmistajan takuuehtojen mukaisesti, ja takuuajan päättyminen lopettaa LSOH Oy vastuun. Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamiseksi päättää takuun ja myyjän vastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut. LSOH Oy Oyj pidättää oikeuden ohjata yritysasiakkaat asioimaan suoraan valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa. Lisätietoja huolloista voi pyytää LSOH Oy huollosta. Digitaaliselle medialle tallennettu data ja ohjelmistot ovat loppukäyttäjän vastuulla. Asiakas on vastuussa varmuuskopioiden ylläpitämisestä. Tiedostojen pelastaminen tuotteen vioittumisen jälkeen on maksullinen lisäpalvelu. Huoltomme säilyttää tuotteita kolme (3) kuukautta asiakkaalle huollon/työn valmistumisesta toimitetun ilmoituksen jälkeen. Tämän jälkeen tuote kierrätetään. LSOH Oy Oyj ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. LSOH Oy Oyj ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen. Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti LSOH Oy sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa LSOH Oy sopimusehtojen kanssa. LSOH Oy Nummentie 1 21270 Nousiainen Y-tunnus: 3011297-8
Merchant info

Ompelukone

ompelukone@storybox.fi
Business ID: 3011297-8
VAT ID: FI30112978