Privacy Policy for Ompelukone

Yleistä Länsi-Suomen Ompelukonehuolto Oy ( tässä myöhemmin LSOH Oy ) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen LSOH Oy:in palveluita. Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Käytämme tietoja: Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii: Länsi-Suomen Ompelukone Oy (Y-tunnus: 3011297-8) Nummentie 10 21270 Nousiainen Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: ompelukone@storybox.fi Mitä tietoja minusta voidaan kerätä? Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot Tunnistamistiedot, kuten nimi Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin Google-, Facebook- tai Microsoft-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite Tuotearvostelut Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi LSOH Oy:sta Internetin kautta.

Mihin henkilötietojani käytetään? Henkilötietoja käytetään Asiakkuuden ylläpitämiseen Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin LSOH toiminnan ja palveluiden kehittämiseen Asiakaskokemuksen parantamiseen Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen Väärinkäytösten estämiseen Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen Tietoja käsitellään asiakkaan ja LSOH Oy:in väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen. Miten tietojani säilytetään ja suojataan? Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. LSOH Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa. Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Kuka käsittelee henkilötietojani? Asiakastietoihin on pääsy vain LSOH Oy:in omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Kuinka kauan tietojani säilytetään? Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. Kun teet tilauksen noutopisteeseen myymälässä ilman asiakastiliä, tallennetaan antamasi tiedot LSOH Oy:in järjestelmään, jotta voimme pitää sinut ajan tasalla tilauksestasi. Yhteystietosi poistetaan, kun tilaus on käsitelty. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida LSOH Oyin järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä. Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin: Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi Millaisia oikeuksia minulla on? Asiakkaana sinulla on oikeus: Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä ompelukone@storybox.fi Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta LSOH Oy voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus. Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle. Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot? Voit pyytää LSOH Oy:in järjestelmiin tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostilla: ompelukone@storybox.fi

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön? Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää LSOH Oyia poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä yllä olevaan email osoitteeseen Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua. Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: Analytiikka- ja tilastointikumppaneille Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan LSOH Oy:in oma lasku Tuotteen toimittajalle Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään LSOH Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin. Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat? LSOH Oy käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa. Käyttökokemuksen personoinnin avulla voimme tarjota sivustollamme enemmän asiakkaitamme kiinnostavia tuotesuositteluja. Toimintoa varten asiakkaan selaimeen asetetaan RichRelevancen eväste. Nämä evästeet säilyvät selaimessa 30min-24kk. RichRelevancelle lähetettävä tieto, kuten tuotesivuilla vierailut ja hakuhistoria, on anonymisoitua, eikä yhteistyökumppanin ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme yhteistyökumppanit ja tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet ja evästeet, auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet, toiminnot ja palvelut asiakkaitamme kiinnostavat. Käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka voidaan yhdistää asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-24kk. Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google AdWordsia, Google Display Networkia ja Google DoubleClickiä sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä. Tilinhallinnan yksityisyystoimintojen lisäksi markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuneena tilinhallinnan yksityisyysasetukset yliajavat selaimen Do Not Track -toiminnon. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa? Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen. Mihin voin ottaa yhteyttä? Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: ompelukone@storybox.fi Muissa asioissa auttaa asiakaspalvelumme: 0400 503987

Merchant info

Ompelukone

ompelukone@storybox.fi
Business ID: 3011297-8
VAT ID: FI30112978