Privacy Policy for Hollolan Hirven verkkokauppa

Tietosuojaseloste 1.5.2020 rekisterinpitäjä: Finnelk Oy / Ilkka Sipilä Aikkalantie 37 15880 HOLLOLA ilkka.sipila@hollolanhirvi.fi Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä. Henkilötietojasi vastaanottavat – yrityksemme – sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse Säilytämme henkilötietojasi: – sähköpostiarkistossa yhden vuoden ajan – kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan. Sinulla on seuraavat oikeudet: – oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot – oikeus tietojen oikaisemiseen – oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin) – oikeus vastustaa käsittelyä – oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin) – oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Merchant info
Hollolan Hirven verkkokauppa
ilkka.sipila@hollolanhirvi.fi
Business ID: 1520976-3
VAT ID: FI15209763