Privacy Policy for Verkkokauppa Lähteellä

Tietosuojaseloste Lähteellä-verkkokaupalle Privacy Policy Saariniemi Elina Vilhelmiina

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä Saariniemi Elina Vilhelmiina (myöhemmin SEV) (Y-tunnus: 3111002-6)

Rekisteriä hoitava henkilö Elina Saariniemi elina@lahteella.fi

Rekisterin nimi Verkkokauppa Lähteellä -asiakasrekisteri

Rekisterin ylläpitämisen peruste Henkilö on ostanut Lähteellä-verkkokaupasta tavaraa ja/tai palveluita.

Rekisterin käyttötarkoitus Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakasviestien postittaminen.

Tietoja voidaan käyttää SEV:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

SEV saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten tarpeiden niin vaatiessa. Tietoja käsitellään ainoastaan SEV:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten järjestelmien kautta.

Rekisterissä olevat tiedot Asiakasrekisterin sisältämät tiedot: -Asiakkaan nimi -Sähköpostiosoite -Osoite (laskutus) -Puhelinnumero (verkkotilaukset)

Asiakas on oikeutettu koska tahansa ja ilman erityistä perustetta pyytämään tietojensa poistamista rekisteristä ja rekisterinhoitaja tekee sen viipymättä.

Sähköinen aineisto -asiakasrekisteri säilytetään salasanan takana asianmukaisessa sähköisessä ympäristössä. Salasanan kautta aineistoon pääsy on vain rekisterinhoitajalla.

Tietojen luovutus Asiakasrekisterin tiedot ovat vain ja ainoastaan SEV:n käytössä, paitsi silloin kun em. yritys käyttää ulkoista palveluntarjoajaa palvelun tai tuotteiden toimittamisen niitä edellyttäessä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta yritysten ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole SEV:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tietojen säilytysaika SEV säilyttää tietoja lainsäädännön asettamien määräaikojen mukaisesti.

Tietosuojaselosteen sisällön muuttaminen SEV kehittää palveluaan ja tuotevalikoimaansa jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin.

Tarkastusoikeus Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus, että asiakasta koskevia tietoja käsitellään ja tieto, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterinpitäjään, tiedot yllä. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus toimitetaan asiakastietojärjestelmässä annettuun osoitteeseen. Asiakas voi pyytää poistamaan, muuttamaan, päivittämään siirtämään ja korjaamaan virheellistä tietoa, ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen elina@lahteella.fi.

Merchant info
Verkkokauppa Lähteellä
elina@lahteella.fi
Business ID: 3111002-6
VAT ID: FI31110026