Privacy Policy for Commari: neuvomme, analysoimme, toteutamme

Takaisin kaupan etusivulle

Commari Oy ei markkinoi palveluita kuluttaja-asiakkaille, ja kuluttajan asiakkuus olisi yritykselle poikkeuksellinen tilanne. Mikäli kuluttaja tulee yhtiömme asiakkaaksi, hänen asiakkuuttaan ei rekisteröidä asiakasrekisteriin mutta hänen tietojaan voi olla osana liikekirjeenvaihtoa mukaan lukien sähköpostiviestit ja kirjanpitoaineistoja.

Liikekirjeenvaihtoa säilytetään lukituissa huoneistoissa asianmukaisesti, sähköpostiviestintä on suojattu salasanoilla ja kirjanpitoaineistot säilytetään sähköisinä salasanoilla suojattuina ja paperisina lukituissa huoneistoissa, kaikki asianmukaisesti järjestettynä. Aineistojen yleinen tuhoamisaika on 10 vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Käsittelemme henkilötietona ainoastaan asiakasyritysten vastuuhenkilöiden tai henkilöyritysten yrittäjien henkilötietoja. Tämän verkkokaupan kyseessä ollen käsiteltäviä tietoja voivat olla omissa järjestelmissämme henkilön koko nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Henkilötietoja säilytetään vain välttämättömistä syistä eli palvelun tarjoamiseksi, tuotteen toimittamiseksi tai muusta asiakkaan kanssa sovitusta johtuvasta syystä.

Asiakkaiden vastuuhenkilöiden tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille esimerkiksi verkko-osoitteen rekisteröimiseksi ja sen vastuuhenkilöiden määrityksiin, lähetysten vastaanottajiksi posti- ja muille kuljetusyrityksille ja muihin asiakkaan kanssa sovittuihin tai välttämättömiin tarkoituksiin.

Kohdistamme markkinointia yhteystietojen perusteella vain yritys- ja yrittäjäasiakkaisiin.

Emme käsittele kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja muuten kuin poikkeustapauksissa. Luonnollinen henkilö voi pyytää tietojensa poistamista sovitun liikesuhteen päättymisen jälkeen, jollei viranomaismääräyksistä tai lainsäädännöstä muuta johdu. Päättymisellä tarkoitetaan viimeisen sovitun laskun kirjausta maksetuksi kirjanpidossamme.

Yhteistyökumppanimme Holvi Oyj yhteistyökumppaneineen säilyttää asiakkaidemme tietoja välttämättömistä ja lainsäädännön edellyttämistä syistä mm. maksuliikenteen varmistamiseksi.

Kumppanimme Google säilöö kävijäseurantaa varten evästeitä ja verkkosivujen käyttöön liittyviä tietoja Google Analytics -palvelussa. Googlen säilömät tiedot voivat sijaita Euroopan unionin (EU) sääntelemällä tavalla EU:n ulkopuolella.

Kumppanimme Microsoft ylläpitää sähköpostiyhteyksiämme ja säilyttää viestit ja niihin liittyvät lokitiedot palvelimillaan, joiden sijaintitietoa meillä ei ole. Microsoftin tarjoamilla työkaluilla ylläpidettyjä rekistereitä säilytetään yhtiön hallussa olevissa tietokonejärjestelmissä.

Säilytämme mielellämme yritys- ja yrittäjäasiakkaidemme yhteystiedot hyvin alkaneen asiakassuhteen vaalimiseksi. Valinta on asiakkaidemme.

Johan Alén, toimitusjohtaja, Commari Oy

Takaisin kaupan etusivulle

Merchant info
Commari: neuvomme, analysoimme, toteutamme
tuki@commari.fi
Business ID: 3096602-5
VAT ID: FI30966025