Privacy Policy for Mieli&Oivallus Tmi

Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. 1.Rekisterinpitäjä Mieli& Oivallus Tmi Y-tunnus 1987782-2 Vesivehmaantie 101, Asikkala p. 050 4065 986

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö Maria Rautava, mielioivallus@gmail.com

  2. Rekisterin nimi Mieli&Oivallus Tmi:n asiakasrekisteri.

  3. Rekisterin pitämisen peruste Henkilö on tilannut tuotteita/palveluita Mieli&Oivallus Tmi:n verkkokaupasta tai ostanut palveluna koulutuksen tai valmennuksen.

  4. Rekisterin käyttötarkoitus
    Henkilötietoja käsitellään tarkoiteuksessa, joka liittyy asiakassuhteen hoitamiseen ja hallinointiin, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen. Tietoja voidaan käyttää hyväksi Mieli&Oivallus Tmi:n toiminnan kehittämisessä. Henkilötietoja käsitellään mahdollisten palautusten tai reklamaatioiden selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. Henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatuissa viestinnässä vain heidän luvan mukaisesti suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

  5. Rekisterin sisältämät tiedot Rekisteri sisältää seuraavia käyttäjän antamia tietoja: henkilön etu- ja sukunimi syntymäaika sähköpostiosoite postiosoite puhelinnumero tilauksen tuotetiedot ja tilaushistoria

  6. Käsittelyn oikeusperusteet Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet: rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b)  käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f)

  7. Tietojen luovutus ja säilytys Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä/luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, poistaa tai muuttaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Asiakkaan tulee tällöin olla yhteydessä mielioivallus@gmail.com henkilökohtaisesti. Säilytämme tietoja koko asiakassuhteen ajan, mikä tarkoittaa sitä, että ne säilyvät asiakasrekisterissä siihen asti, kunnes asiakas ilmoittaa tiedot poistettavaksi. Mikäli asiakas ei tee uusintatilausta, poistamme tiedot 5 vuoden päästä.

  8. Rekisterin suojaus Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus on vain Mieli&Oivallus Tmi:n henkilöstöllä.

Merchant info

Mieli&Oivallus Tmi

mielioivallus@gmail.com
Business ID: 1987782-2
VAT ID: FI19877822