Privacy Policy for Sari Kettunen Art

english text below

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvailee miten ja milloin kerään, käytän ja jaan tietoa sinusta, kun ostat tuotteita verkkokaupastani tai käytät palveluitani.

Tämä tietosuojaseloste ei kata käytäntöjä, joita on kolmansilla osapuolilla, joita en kontrolloi, sisältäen Holvin ja muut kolmansien osapuolien palvelut, joihin on pääsy Holvin kautta. Voit tutustua Holvin tietosuojaselosteeseen saadaksesi lisää tietoa heidän käytännöistään: (https://support.holvi.com/hc/fi/articles/202260402-Tietosuojaseloste).

Tiedot, joita kerään

Jotta voin toimittaa sinulle tilauksesi, kerään sinusta tietoa yhdessä Holvin kanssa. Näitä tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, maksutiedot ja yksityiskohtaiset tuotetiedot tuotteesta, jonka tilaat. Sinä saatat myös haluta antaa minulle henkilökohtaisia tietoja ottaessasi minuun suoraan yhteyttä, esimerkiksi tilaustuotteita tilatessasi.

Miksi tarvitsen tietojasi ja kuinka käytän niitä

Minulla on useita lain määräämiä velvoitteita liittyen tiedon keräämiseen, käyttöön ja jakamiseen sisältäen seuraavat velvoitteet:

-Tietojasi tarvitaan palvelujen tarjoamiseksi. Käytän tietojasi voidakseni lähettää sinulle tilauksesi, ratkaistakseni riitoja ja tarjotakseni sinulle asiakastukea. -Käytän tietoja, jos se on välttämätöntä, laillisten velvoitteideni täyttämiseksi, kuten tuomioistuimen määräyksen noudattamiseksi tai oikeudellisten vaatimusten yhteydessä ja verolain vaatimusten täyttämiseksi -Käytän tietoja, jos se on välttämätöntä, omien laillisten oikeuksieni turvaamiseksi tilanteissa, joissa ne eivät ole ristiriidassa sinun oikeuksiesi kanssa, kuten 1) tarjotakseni palveluja ja parantaakseni niitä, sekä 2) Holvin myyjäkäytännön ja käyttöehtojen mukaisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Tietojen jakaminen ja paljastaminen

Asiakastiedot ovat hyvin tärkeitä yritykselleni ja jaan sinun henkilötietojasi vain hyvin rajoitetuista syistä ja rajoitetuissa tilanteissa seuraavasti:

-Holvi. Jaan tietoa Holvin kanssa tarpeen mukaan, jotta voin tarjota sinulle palveluitani ja noudattaa sekä Holvin myyjäkäytännön, että Holvin käyttöehtojen mukaisia velvoitteitani. -Palveluntarjoajat. Käytän tiettyjä kolmansia osapuolia suorittamaan toimintoja ja tarjoamaan palveluita myymälälleni, kuten jakeluyhtiöt. Jaan sinun henkilötietojasi näiden kolmansien osapuolien kanssa, mutta vain siinä määrin, kuin on tarpeen näiden toimintojen suorittamiseksi. -Yrityskaupat. Jos myyn tai yhdistän yritykseni toisen yrityksen kanssa, voin paljastaa tietojasi osana kyseitä liiketapahtumaa vain lain sallimassa laajuudessa. -Lain noudattaminen. Voin kerätä, käyttää, säilyttää ja jakaa tietojasi, jos uskon vilpittömässä mielessä, että se on tarpeen: (a) vastatakseni oikeudenkäynteihin tai hallituksen pyyntöihin; (b) pannakseni täytäntöön sopimuksiani, ehtojani ja käytäntöjäni; (c) estääkseni, tutkiakseni ja puuttuakseni petoksiin ja muuhun laittomaan toimintaan, turvallisuuteen tai teknisiin kysymyksiin tai (d) suojatakseni asiakkaani tai muiden oikeuksia, omaisuutta ja turvallisuutta.

Tietojen säilyttäminen

Säilytän henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi sinulle ja tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Minua voidaan kuitenkin vaatia myös säilyttämään nämä tiedot lakisääteisten ja sääntelyvelvoitteideni noudattamiseksi, riitojen ratkaisemiseksi ja sopimusten täytäntöönpanemiseksi. Säilytän tietojasi yleensä 5 vuotta.

Henkilötietojen siirrot EU:n ulkopuolelle

Henkilötietojasi voi tallentua tai niitä voidaan käsitellä kolmannen osapuolen hosting-palveluiden kautta Yhdysvalloissa ja muilla lainkäyttöalueilla. Tämän seurauksena henkilötietosi voi siirtyä lainkäyttöalueelle, jolla on eri tietosuoja- ja hallituksen valvontalaki kuin sinun lainkäyttöalueellasi. Jos minun katsotaan siirtävän sinua koskevia tietoja EU: n ulkopuolelle, luotan Privacy Shieldiin siirron oikeusperustana.

Oikeutesi

Jos asut tietyillä alueilla, mukaan lukien EU, sinulla on useita henkilötietoihin liittyviä oikeuksia. Vaikka joitain näistä oikeuksista sovelletaan yleensä, tiettyjä oikeuksia sovelletaan vain tietyissä rajoitetuissa tapauksissa. Kuvailen näitä oikeuksia alla:

-Pääsy. Sinulla on oikeus käyttää ja saada kopio henkilökohtaisista tiedoista, joita minulla on, ottamalla minuun yhteyttä alla olevien yhteystietojen avulla. -Muutaa, rajoitaa, poistaa. Sinulla voi myös olla oikeus muuttaa, rajoittaa henkilökohtaisten tietojeni käyttöä tai poistaa henkilötietojasi. Poistan henkilökohtaiset tietosi pyynnöstä paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa (kuten silloin, kun minua vaaditaan tallentamaan tietoja oikeudellisista syistä) -Vastustaa. Voit vastustaa (i) joidenkin tietojesi käsittelyä oikeutettujen etujen perusteella ja (ii) markkinointiviestien vastaanottamista minulta saatuani nimenomaisen suostumuksesi niiden vastaanottamiseen. Tällaisissa tapauksissa poistan henkilökohtaiset tietosi, ellei minulla ole pakottavia ja perusteltuja syitä jatkaa näiden tietojen käyttöä tai jos niitä tarvitaan oikeudellisista syistä. - Valittaa. Sinulla on oikeus valittaa paikalliselle tietosuojaviranomaiselle, jos asut EU: ssa ja sinulle on herännyt huoli siitä, kuinka käytän henkilötietojasi.

Kuinka ottaa minuun yhteyttä

EU: n tietosuojalainsäädännön kannalta minä, Sari Kettunen, olen henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita, voit ottaa yhteyttä minuun osoitteessa info@sarikettunenart.com tai puhelimitse 040 823 5532 (suomi ja englanti). Voit lähettää minulle postia osoitteeseen:

Sari Kettunen Art Mestarinkatu 1 B 15800 LAHTI

Privacy Policy

This Privacy Policy describes how and when I collect, use, and share information when you purchase an item from me, contact me, or otherwise use my services through my webshop or its related sites and services.

This Privacy Policy does not apply to the practices of third parties that I do not own or control, including Holvi or any third party services you access through Holvi. You can reference the Holvi Privacy Policy to learn more about its privacy practices: (https://support.holvi.com/hc/fi/articles/202260402-Tietosuojaseloste).

Information I Collect

To fulfil your order, you must provide me with certain information (which you authorized Holvi to provide to me), such as your name, email address, postal address, payment information, and the details of the product that you’re ordering. You may also choose to provide me with additional personal information (for a custom order for example), if you contact me directly.

Why I Need Your Information and How I Use It

I rely on a number of legal bases to collect, use, and share your information, including:

-as needed to provide my services, such as when I use your information to fulfil your order, to settle disputes, or to provide customer support; -if necessary to comply with a legal obligation or court order or in connection with a legal claim, such as retaining information about your purchases if required by tax law; and -as necessary for the purpose of my legitimate interests, if those legitimate interests are not overridden by your rights or interests, such as 1) providing and improving my services. I use your information to provide the services you requested and in my legitimate interest to improve my services; and 2) Compliance with the Holvi Seller Policy and Terms of Use. I use your information as necessary to comply with my obligations under the Holvi Seller Policy and Terms of Use.

Information Sharing and Disclosure

Information about my customers is important to my business. I share your personal information for very limited reasons and in limited circumstances, as follows:

-Holvi. I share information with Holvi as necessary to provide you my services and comply with my obligations under both the Holvi Seller Policy and Holvi Terms of Use. -Service providers. I engage certain trusted third parties to perform functions and provide services to my shop, such as delivery companies. I will share your personal information with these third parties, but only to the extent necessary to perform these services. -Business transfers. If I sell or merge my business, I may disclose your information as part of that transaction, only to the extent permitted by law. -Compliance with laws. I may collect, use, retain, and share your information if I have a good faith belief that it is reasonably necessary to: (a) respond to legal process or to government requests; (b) enforce my agreements, terms and policies; (c) prevent, investigate, and address fraud and other illegal activity, security, or technical issues; or (d) protect the rights, property, and safety of my customers, or others.

Data Retention

I retain your personal information only for as long as necessary to provide you with my services and as described in my Privacy Policy. However, I may also be required to retain this information to comply with my legal and regulatory obligations, to resolve disputes, and to enforce my agreements. I generally keep your data for the following time period: 5 years.

Transfers of Personal Information Outside the EU

I may store and process your information through third-party hosting services in the US and other jurisdictions. As a result, I may transfer your personal information to a jurisdiction with different data protection and government surveillance laws than your jurisdiction. If I am deemed to transfer information about you outside of the EU, I rely on Privacy Shield as the legal basis for the transfer.

Your Rights

If you reside in certain territories, including the EU, you have a number of rights in relation to your personal information. While some of these rights apply generally, certain rights apply only in certain limited cases. I describe these rights below:

-Access. You may have the right to access and receive a copy of the personal information I hold about you by contacting me using the contact information below. -Change, restrict, delete. You may also have rights to change, restrict my use of, or delete your personal information. Absent exceptional circumstances (like where I am required to store data for legal reasons) I will generally delete your personal information upon request. -Object. You can object to (i) my processing of some of your information based on my legitimate interests and (ii) receiving marketing messages from me after providing your express consent to receive them. In such cases, I will delete your personal information unless I have compelling and legitimate grounds to continue using that information or if it is needed for legal reasons. -Complain. If you reside in the EU and wish to raise a concern about my use of your information (and without prejudice to any other rights you may have), you have the right to do so with your local data protection authority.

How to Contact Me

For purposes of EU data protection law, I, Sari Kettunen, am the data controller of your personal information. If you have any questions or concerns, you may contact me at info@sarikettunenart.com or +358 40 823 5532 (finnish and english). Alternately, you may mail me at:

Sari Kettunen Art Mestarinkatu 1 B FI-15800 LAHTI FINLAND

Merchant info

Sari Kettunen Art

info@sarikettunenart.com
Business ID: 1775462-6
VAT ID: FI17754626