Terms & conditions for A-Fit-4-U

Maksuehdot: Laskutus tapahtuu Holvin kautta.

Laskutus tapahtuu automaattisesti Holvin kautta valitsemasi tuotteen mukaisesti. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

Holvi-verkkokaupan kautta ostettu palvelu on sitoumus ja asiakaalla on yksi vuosi aikaa käytää ostettu palvelu. Valmennukset toteutetaan ennalta sovitussa paikassa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Hyvinkään alueilla. Valmennus räätälöidään valmentajan ja asiakkaan kesken ennaltasovitusti ennen valmennuksen alkua. Asiakkaan ja valmentajan kesken sovittu valmennus on mahdollista siirtää 48 h ennen sovittua ajankohtaa. Yli 48 h ennen valmennusta, siirrot/peruutukset luetaan ja pidetyksi ja maksetuksi valmennukseksi. Siirto/peruutus tulee tehdä sähköpostitse 48 h ennen valmennuksen alkua afit.peltokangas(at)gmail.com kautta.

Valmentaja: Valmentaja on sertifioitu ja koulutettu Personal Trainer-valmentaja ja CF-level 2 Trainer. 8 vuoden kokemus CrossFit-valmentamisesta ja 4 vuoden kokemus PT-valmentamisesta.

Vastuuvapautus: Ostettu tuote on allekirjoitus vastuuvapautukselle. . Vapaaehtoinen osallistuminen: Minä, tuotteen ostanut, osallistun valmennukseen ja harjoitteluun vapaaehtoisesti. Olen tietoinen harjoitteluun sisältyvistä riskeistä. Olen tietoinen siitä, että harjoittelu on sen luonteista, että siihen sisältyy tapaturman, loukkaantumisen tai pahimmassa tapauksissa kuoleman riski. Olen kykenevä harkitsemaan oman osallistumiseni terveyteni ja taitoni kannalta. Jos olen epävarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen itse käymään lääkärin- tai fysioterapeutin tarkastuksessa ennen harjoittelun ja valmennuksen aloittamista. . Järjestäjän vapautus vastuusta: Tietoisena harjoitteluun sisältyvistä riskeistä ilmoitan tällä tuotteen ostolla, että vapautan järjestäjän ja kaikki järjestäjää edustavat tahot kaikesta vastuusta minulle mahdollisesti aiheutuvista terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista, sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen. Vastuuvapautus koskee vahinkoja, jotka ovat syntyneet valmennuksen aikana, matka-aikoina harjoituksiin, sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuihin aikoihin. . Vakuutukset: Olen tietoinen, että asiakkaana vastaan itse tapaturmavakuutuksestani. Vapaa-ajanvakuutus ei välttämättä korvaa harjoittelussa tapahtuvia vahinkoja. . Vaatimukset: Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani. . Käyttäytymissäännöt: Sovittuihin valmennuksiin saavutaan ajoissa. Flunssaisena, kuumeisena tai alkoholin, lääkkeiden tai muiden huumausaineiden alaisena harjoittelu on kielletty. Valmentajalla on oikeus oman harkintansa mukaan kehottaa mahdollisesti huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena olevaa tai kipeänä olevaa tai muuten häiriötä aiheuttavaa asiakasta poistumaan harjoitustiloista ja valmennustilanteesta. . Sairaudet ja muut rajoitteet: Neuvotelkaa harjoittelun sopivuudesta lääkärinne kanssa ennen harjoittelun aloittamista. . Sitoumuksen hyväksyminen: Olen huolellisesti lukenut tämän asiakirjan. Ymmärrän asiakirjan sisällön ja merkityksen ja hyväksyn asiakirjassa esitetyt seikat. . Sopimusehdot: Maksut Maksut suoritetaan Holvin kautta.

Asiakkuus/Asiakassopimus: Asiakkuus alkaa Holvi-verkkokauppa oston jälkeen. Valmentaja on yhteydessä asiakkaaseen oston jälkeen sähköpostitse, jonka kautta sovitaan ostettu valmennuspalvelu asiakkaan ja valmentajan välillä yhteisesti sovittuun ajankohtaan. Hyväksymme asiakkaiksemme täysi-ikäisiä henkilöitä. Mikäli alaikäinen haluaa liittyä asiakkaaksi, vaadimme tarvittaessa huoltajan kirjallisen suostumuksen. Asiakkaat allekirjoittavat ja hyväksyvät vastuuvapauslausekkeen ennen harjoittelun aloittamista ostamalla valmennuspalvelun Holvi-verkkokaupan kautta. . Asiakkuuden tai palvelun purku: Yrityksellämme on oikeus lopettaa asiakkaan jäsenyys maksamattomien laskujen vuoksi. Asiakkaalla on oikeus siirtää ennalta sovittu valmennuspalvelu 48 h ennen sovittua valmennuspalvelua tai 14 pv ennen, jos kyseessä on asiakkuuden peruutus, mikäli hän kohtaa yllättävän tapahtuman. Yllättävä tapahtuma on esim. sairaus, pitkäaikainen sairaus, loukkaantuminen, pitkäaikainen muutto tai raskaus. Tämä on pyydettäessä vahvistettava todistuksilla, ja arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Asiakkuuden purku valmennuspalveluun tulee tehdä 14pv ennen valmennuskerran alkua, muutoin pätee samat peruutus ja siirto säännöt kuin kertaluontoisissa valmennuksissa. Valmennuspaketit, joissa on monia valmennuskertoja, pätee valmennuskertoihin samat peruutus- ja siirtosäännöt, kuin yhden kerran valmennuspalveluissa. Mikäli asiakkuutta ei pureta tai muutoksia ei tehdä, jatkuu se aiemmin sovitusti. Asiakkuuden voi purkaa asianmukaisilla todistuksilla ja aikarajan sisällä (14pv ennen sovittua valmennusta) vain lähettämällä sähköpostia afit.peltokangas(at)gmail.com osoitteeseen. Käyttäkää otsikkoa ASIAKKUUDEN PURKU.

Merchant info
A-Fit-4-U
afit.peltokangas@gmail.com
Business ID: 2958178-5
VAT ID: FI29581785