Terms & conditions for DreamCoaching Hyvänolon kauppa
 1. Verkkokaupan kautta ostetut tapaamiset ovat varattavissa sähköpostitse osoitteesta leena@dreamcoaching.fi.
 2. Maksettu tapaaminen tulee varata 5kk sisällä ostosta verkkokaupassa.
 3. Asiakas vastaa siitä, että hänellä ei ole työskentelyä rajoittavia sekä riskitekijöitä aiheuttavia terveydellisiä ongelmia, ja hän ilmoittaa niistä. Asiakas vastaa itse omasta vakuutusturvastaan.
 4. Verkkovalmennuksilla on 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus.
 5. Varattu tapaaminen ja tilattu First Beat mittaus on sitova.
 6. Asiakkaan tulee aloittaa First Beat mittaus viikon sisään mittarin saapumisesta. Mittari tulee postittaa viipymättä mittauksen jälkeen. Yli viikon myöhässä palautetuista mittareista First Beat laskuttaa 80€ DreamCoachingia, jonka DreamCoaching laskuttaa asiakkaalta täysimääräisesti.
 7. Tapaamiset voi siirtää 24h aiemmin tulleella ilmoituksella, muutoin peritään 100% valmennuksen hinta.
 8. Tapaamiset saatavilla Suomeksi ja Englanniksi.
 9. Alaikäiset eivät voi ostaa tuotteita ilman holhoojiensa suostumusta.
 10. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 päivän sisällä, mikäli valmennuksia ei ole vielä käytetty tai First Beat mittausta ei ole tilattu. Tilattu First Beat -mittaus on ostopäätös.
 11. Valmennus ja sen osat ovat tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja tekijänoikeudella tai tekijänoikeuden lähioikeuksilla suojattuja teoksia ja suojan kohteita. Niiden oikeudet kuuluvat DreamCoachingille. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, luovuttaa, julkaista, saattaa yleisön saataviin, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää palveluun tai sen sisältöön sisältyvää materiaalia muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa valmennuksessa. Asiakas on vastuussa suhteessa DreamCoachingiin ja muihin oikeudenhaltijoihin tekijänoikeuslain 57 §:n ja muiden tekijänoikeuden luvatonta käyttöä ja loukkaamista koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa oman väärinkäytöksensä aiheuttamista vahingoista DreamCoachingille.
 12. Hyväksyn GDPR –asetuksen mukaisesti, että DreamCoaching / Leena Nieminen kerää ja käsittelee henkilötietojani, jotka ovat tarpeen turvallista ja seurattavaa terapiaa/yksilövalmennusta sekä asiakassuhteen hoitamista varten.
 13. Hyväksyn GDPR –asetuksen mukaisesti, että DreamCoaching / Leena Nieminen kerää ja käsittelee henkilötietojani, jotka ovat tarpeen asianmukaista tiedottamista ja DreamCoachingin markkinointiviestintää varten.
Merchant info
DreamCoaching Hyvänolon kauppa
leena@dreamcoaching.fi
Business ID: 2725951-4
VAT ID: FI27259514